Sjöminister

minister med ansvar för örlogsflottan
(Omdirigerad från Marinminister)

Sjöminister, sjökrigsminister eller marinminister kallades normalt den minister i en regering som ansvarar för sjöstridskrafterna (flottan) och ibland även handelsflottan. Den minister som ansvarade för armén kallades normalt krigsminister och om dessa två ämbeten är sammanslagna är titeln vanligen försvarsminister.

I olika länderRedigera

Se ävenRedigera