Manager

person som tar hand om ekonomin för exempelvis en artist eller ett företag

En manager är i svenskt språkbruk i första hand en person som tar hand om ekonomin för exempelvis en artist eller ett företag. På engelska är manager ett betydligt bredare begrepp och kan även syfta på chefer på olika nivå och andra personer i ledande ställningar.

Inom idrotten redigera

Inom professionell lagidrott används ofta begreppet manager för den som är ytterst ansvarig för klubben eller föreningen och således är ansvarig för spelarköp och löneförhandlingar. Managern utser huvudtränaren, det vill säga den som är ytterst ansvarig för träningen av laget samt den stab i form av tränare, målvaktstränare, klubbläkare, materialförvaltare, osv som behövs runt laget.

Inom fotbollen används begreppet manager huvudsakligen i Storbritannien istället för begreppet tränare eller coach, då den brittiske managern utöver tränaransvaret även har ett visst administrativt och ekonomiskt ansvar (t ex spelarköp).

Se även redigera