Mameluckerna kan avse:

  • Mamluker – slavsoldater som användes av de muslimska kaliferna och andra islamiska härskare i Orienten
  • Mamluksultanatet (Kairo) – ett rike i Nordafrika och Mellanöstern under senmedeltiden 1250–1517
  • Mamlukdynastin i Delhi – styrde Delhisultanatet 1211–1290
  • Mamelucker – ett underplagg för damer i form av underbyxor