Eye iris.jpg Denna artikel kvalitetsgranskas av Projekt Skepticism, ett projekt ämnat åt att basera alla artiklar på Wikipedia efter vetenskap och empiri. Du är varmt välkommen att delta i projektet.

Om du vill bidra kan du:


okänd kvalitet
okänd relevans[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


AnvändningRedigera

OBS! Denna mall läggs på diskussionsidan till den artikel som projektet skall granska, inte på själva artikelsidan.

Hur man graderarRedigera

För att ange artikelns kvalitet och/eller relevans använder man sig av namnade parametrar:

kvalitet
substub, stub, kort, ok, bra, läsvärd, utmärkt
relevans
låg, mellan, hög, oumbärlig

Var och en av dessa parametervärden placerar artikeln i en kategori, parameternamnet ovan länkar till denna kategori.

Båda parametrarna är valfria, och om de inte sätts så placeras artikeln i någon (eller båda) av Kategori:Skepticismartiklar som saknar kvalitetsbedömning och Kategori:Skepticismartiklar som saknar relevansbedömning.

Utöver dessa två parametrar finns ytterligare två, som antingen utelämnas eller sätts till ja; nämligen varning och dubbelkoll. Syftet med varning är att indikera om artikeln ifråga har behov av kvalitetskontroll (märkt med {{kk}} eller {{NPOV}} osv). Syftet med dubbelkoll är att indikera att den rådande graderingen är i behov av en kompletterande åsikt, det vill säga att den är osäker och att någon annan också borde ta en titt. Denna parameter kan sättas av den som graderar själv, eller av någon annan.

Slutligen finns en optionell parameter kommentar med hjälp av vilken man kan ange en företrädesvis kort kommentar till bedömningen. Längre diskussioner ges under egen rubrik utanför mallen.