Öppna huvudmenyn

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


Väte
1
H

1,00784-1,00811
Isotoper
Den här mallen tillhandahåller isotopdata för väte (H), och är baserad på metamallen {{Isotopdata}}. Isotopdatan i sig kan redigeras från denna sida, genom att klicka på Redigera. Den här dokumentationen beskriver hur man redigerar isotopdatan och använder mallen. Halveringstiden redigeras från sidan Mall:Isotopdata/1/Halveringstid.
Redigera: Isotopdata · Halveringstider · Andra grundämnen (↓)
Navigation: Väte · Väteisotoper · Lista över isotoper
Teknisk information: Om mallen

RedigeringsförklaringRedigera

Varje isotop, som i tabellen representeras av en rad, är uppbyggd på följande sätt i wikikoden:

{{Isotopdata |visa={{{visa|}}} |z= |n= |halveringstid={{Isotopdata/1/Halveringstid|n=n}} |sönderfallstyp= |sönderfallsenergi= |sönderfallsprodukt= |förekomst= |spinn= |massa= }}

Olika typer av data (i tabellen representerad av olika kolumner) kallas för parametrar, som av pedagogiska skäl är grönmarkerade i denna dokumentation.

Förklaring till parametrarna
Parameter Förklaring Ange
z Antalet protoner i isotopkärnan (det vill säga atomnumret) Protontalet
n Antalet neutroner i isotopkärnan (masstalet räknas automatiskt ihop av mallen) Neutrontalet
halveringstid Halveringstid Redigeras från Mall:Isotopdata/1/Halveringstid
sönderfallstyp Typ av radioaktivt sönderfall (sönderfallstyp) som sker Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi Energimängd som frigörs (sönderfallsenergi) vid sönderfall i MeV Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt Resultatkärnan efter sönderfallet (sönderfallsprodukt) Använd {{Nuklid2}}
förekomst Isotopens förekomst i procent i förhållande till de andra isotoperna av grundämnet Isotopens förekomst utan enhet
spinn Kärnspinn Kärnspinn
massa Isotopmassa i atommassenheter Isotopmassa utan enhet
Extraparametrar
Parameter Förklaring Ange
m Kärnisomer Kärnisomer
excitationsenergi Excitationsenergi Excitationsenergi i keV
sönderfallstyp2
sönderfallstyp3

sönderfallstyp7
Flera parametrar för sönderfallstyper om flera förekommer Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi2
sönderfallsenergi3

sönderfallsenergi7
Flera parametrar för sönderfallsenergier i MeV om flera förekommer Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt2
sönderfallsprodukt3

sönderfallsprodukt7
Flera parametrar för sönderfallsprodukter om flera förekommer Använd {{Nuklid2}}
alt_namn Alternativt namn på isotopen, exempelvis deuterium och tritium för 2H respektive 3H. Alternativnamnet
alt_tecken Alternativt tecken isotopen, exempelvis D och T för 2H respektive 3H. Alternativtecknet
Exempel
{{Isotopdata |visa={{{visa|}}} |z=2 |n=3 |halveringstid={{Isotopdata/2/Halveringstid|n=3}} |sönderfallstyp={{Isotopdata/ST|n|p=100}} |sönderfallsenergi=0,89 |sönderfallsprodukt={{Nuklid2|z=2|n=2|länk=ja|stab=ja}} |förekomst=syntetisk |spinn={{Bråk|3|2}}<sup>−</sup> |massa=5,01222(5) }}
5He
2
3
5,01222(5) 7,618 × 10−22 s n 0,89 4He
32

AnvändningRedigera

Mallen kan anropas på följande sätt för att generera en fullständig tabell:

{{Isotopdata/1|visa=tabell}} →‎

Nuklid Z N Massa (u) Halveringstid ST (%) SE (MeV) SP Spinn Förekomst (%)
1H / P (Protium)
1
0
1,00782503207(10)
Stabil
½+
99,9885(70)
2H / D (Deuterium)
1
1
2,0141017778(4)
Stabil
1+
0,0115(70)
3H / T (Tritium)
1
2
3,0160492777(25) 12,33 a β 0,01861 3He
½+
10−15
4H
1
3
4,02781(11) 9,93696 × 10−23 s n 4,6(9) 3H
2
5H
1
4
5,03531(11) 8,01930 × 10−23 s n 3H
(½+)
6H
1
5
6,04494(28) 3,265 × 10−22 s n 1,6(4) 2H
(2)
7H
1
6
7,05275(108)# 2,3(6) × 10−23 s n 20,(5) 3H
(½+)

För en liten tabell (exempelvis i faktamallar):

{{Isotopdata/1|visa=liten_tabell}} →‎

Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP
1H / P
99,9885(70) % Stabil
2H / D
0,0115(70) % Stabil
3H / T
10−15 % 12,33 a β 0,01861 3He