För ett släkte av tvåhjärtbladiga växter, se Protium (växter).
Förenklad modell av Protium, protonen är röd på bilden och elektronen blå.

Protium (av grekiska protos = den förste) är den utan jämförelse vanligaste isotopen av väte, så begreppet ersätts ofta med "vanligt väte" eller liknande.

Protium har en proton och ingen neutron i kärnan. Isotopen betecknas 1H eller P.

Se ävenRedigera