Westminster Abbey.

28 december

Värnlösa barns dag

Namnsdag: Benjamin (Sverige)  Pia, Hampus, Hannes, Hans (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 27 december  28 december  29 december