Samizdat (ryska самиздат, polska bibuła eller drugi obieg) betecknar underjordisk litteraturspridning i Sovjetunionen och i östblocket under kommunistiskt styre. Begreppet samizdat används även i sammanhang utanför östblocket om underjordisk litteratur; ordsammansättningen på ryska antyder ungefär "eget förlag" men används vanligtvis om sådant som officiellt anses olämpligt.

Polsk samizdat

Inte alla samizdat-publikationer i Sovjetunionen var antikommunistiska. Den så kallad trotskistiska litteraturen var också olaglig och spreds som samizdat.

TillverkningRedigera

På grund av sträng censur, icke existerande yttrandefrihet och att all tillgång till utrustning för mångfaldigande av utskrifter var starkt begränsad, var handskrift och skrivmaskinsutskrifter med flera karbonkopior den vanligaste tekniken som användes inom samizdatrörelsen, varefter kopiorna skickades runt till vänner och mångfaldigades på samma arbetskrävande sätt.

Litteratur och dokument som spreds som samizdat var exempelvis skönlitterära verk såsom GULAG-arkipelagen och Michail Bulgakovs Mästaren och Margarita