Lenz lag innebär att en inducerad spänning i en sluten krets ger upphov till en inducerad ström med sådan riktning att orsaken till induktionen motverkas. Lagen har fått sitt namn efter Heinrich Lenz (1804-1865). En inducerad ström har alltid sådan riktning att orsaken till dess uppkomst motverkas och erbjuder sålunda ett enkelt sätt att bestämma riktningen hos inducerade strömmar.

Principen för Lenz lag: Om ytdensiteten B i magnetflödet ändras genom ett område omges det därmed av ett elektriskt virvelfält E.
Aluminiumring förflyttas genom elektromagnetisk induktion, vilket demonstrerar Lenz lag

Ett exempel på detta är Faradays lag,

,

vilken innebär att den inducerade spänningen i en ledare i vila är lika med ändringen av det magnetiska flödet med tiden med omvänt tecken. Det negativa tecknet avser att spänningen ger upphov till en ström som motverkar ändringen i magnetiskt flöde.

Källor redigera

  • Cheng, David (1989). Field and Wave Electromagnetics (Second edition), s. 309–310. Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Externa länkar redigera