Magnesiumisotoper är isotoper av grundämnet magnesium (Mg), det vill säga atomer och kärnor med 12 protoner och olika antal neutroner.Fördelningen av de naturliga neonisotoperna.

  Magnesium-24 (78,99 %)
  Magnesium-25 (10 %)
  Magnesium-26 (11,01 %)

Isotoper

redigera

Magnesium har 22 kända isotoper, varav 3 är stabila (24Mg, 25Mg och 26Mg).

Den mest långlivade radioisotopen är 28Mg med en halveringstid på 20,915 timmar. Alla andra radioisotoper har halveringstider under en minut och de flesta av dem under en sekund.

De lättare isotoperna sönderfaller oftast genom β+-sönderfall till natriumisotoper medan tyngre isotoper oftast sönderfaller genom β-sönderfall till aluminiumisotoper.

Den mest kortlivade isotopen är 39Mg med en halveringstid kortare än 180 nanosekunder, eller möjligen 40Mg, med en halveringstid längre än 170 nanosekunder (halveringstiden för 19Mg är okänd).

Nuklid Z N Massa (u) Halveringstid ST (%) SE (MeV) SP Spinn Förekomst (%)
19Mg
12
7
19,03547(27)
½#
20Mg
12
8
20,018863(29) 90,8 ms β+ (97 %) 10,73 20Na
0+
β+ + p (3 %) 8,53 19Ne
21Mg
12
9
21,011713(18) 122 ms β+ (66,9 %) 13,096 21Na
(52, 32)+
β+ + p (32,6 %) 10,665 20Ne
β+ + α (0,5 %) 17F
22Mg
12
10
21,9995738(14) 3,8755 s β+ 4,786 22Na
0+
23Mg
12
11
22,9941237(14) 11,317 s β+ 4,057 23Na
32+
24Mg
12
12
23,985041700(14)
Stabil
0+
78,99
25Mg
12
13
24,98583692(3)
Stabil
52+
10
26Mg
12
14
25,982592929(30)
Stabil
0+
11,01
27Mg
12
15
26,98434059(5) 9,458 min β 2,61 27Al
½+
28Mg
12
16
27,9838768(22) 20,915 h β 1,832 28Al
0+
29Mg
12
17
28,988600(15) 1,3 s β 7,55 29Al
32+
30Mg
12
18
29,990434(9) 335 ms β (99,94 %) 6,99 30Al
0+
β + n (0,06 %) 29Al
31Mg
12
19
30,996546(13) 230 ms β (98,3 %) 11,74 31Al
32+
β + n (1,7 %) 4,59 30Al
32Mg
12
20
31,998975(19) 86 ms β (97,6 %) 10,27 32Al
0+
β + n (2,4 %) 6,09 31Al
33Mg
12
21
33,005254(21) 90,5 ms β (83 %) 13,71 33Al
72#
β + n (17 %) 8,19 32Al
34Mg
12
22
34,00946(25) 20 ms β (> 99,9 %) 11,3 34Al
0+
β + n (< 0,1 %) 8,9 33Al
35Mg
12
23
35,01734(43)# 70 ms β + n (52 %) 34Al
(72)#
β (48 %) 35Al
36Mg
12
24
36,02300(54)# 3,9 ms β 36Al
0+
37Mg
12
25
37,03140(97)# 40 ms β 37Al
72#
β + n 36Al
38Mg
12
26
38,03757(54)# 1 ms
0+
39Mg
12
27
39,04677(55)# 180 ns
72#
40Mg
12
28
40,05393(97)# 1 ms
0+
Anmärkningar
  • Stabila isotoper anges i fetstil.
  • Värden markerade med # härrör inte enbart från experimentella data, men åtminstone delvis från systematiska trender.
  • Osäkerheter anges i kort form i parentes efter värdet. Osäkerhetsvärden anger en standardavvikelse, utom isotopsammansättningen och standardatommassa från IUPAC, som använder expanderade osäkerhet.
  • Nuklidmassor är givna av IUPAP Commission on Symbols, Units, Nomenclature, Atomic Masses and Fundamental Constants (SUNAMCO).
  • Isotopförekomster är givna av IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights.

Källor

redigera

Externa länkar

redigera