[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Magnesium
12
Mg

24,3050(6)
Isotoper
Den här mallen tillhandahåller isotopdata för magnesium (Mg), och är baserad på metamallen {{Isotopdata}}. Isotopdatan i sig kan redigeras från denna sida, genom att klicka på Redigera. Den här dokumentationen beskriver hur man redigerar isotopdatan och använder mallen. Halveringstiderna redigeras från sidan Mall:Isotopdata/12/Halveringstid.
Redigera: Isotopdata · Halveringstider · Andra grundämnen (↓)
Navigation: Magnesium · Magnesiumisotoper · Lista över isotoper
Teknisk information: Om mallen

Redigeringsförklaring redigera

Varje isotop, som i tabellen representeras av en rad, är uppbyggd på följande sätt i wikikoden:

{{Isotopdata |visa={{{visa|}}} |z= |n= |sönderfallstyp= |sönderfallsenergi= |sönderfallsprodukt= |förekomst= |spinn= |massa= }}

Olika typer av data (i tabellen representerad av olika kolumner) kallas för parametrar, som av pedagogiska skäl är grönmarkerade i denna dokumentation.

Förklaring till parametrarna
Parameter Förklaring Ange
z Antalet protoner i isotopkärnan (det vill säga atomnumret) Protontalet
n Antalet neutroner i isotopkärnan (masstalet räknas automatiskt ihop av mallen) Neutrontalet
sönderfallstyp Typ av radioaktivt sönderfall (sönderfallstyp) som sker Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi Energimängd som frigörs (sönderfallsenergi) vid sönderfall i MeV Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt Resultatkärnan efter sönderfallet (sönderfallsprodukt) Använd {{Nuklid2}}
förekomst Isotopens förekomst i procent i förhållande till de andra isotoperna av grundämnet Isotopens förekomst utan enhet
spinn Kärnspinn Kärnspinn
massa Isotopmassa i atommassenheter Isotopmassa utan enhet
Extraparametrar
Parameter Förklaring Ange
m Kärnisomer Kärnisomer
excitationsenergi Excitationsenergi Excitationsenergi i keV
sönderfallstyp2
sönderfallstyp3

sönderfallstyp7
Flera parametrar för sönderfallstyper om flera förekommer Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi2
sönderfallsenergi3

sönderfallsenergi7
Flera parametrar för sönderfallsenergier i MeV om flera förekommer Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt2
sönderfallsprodukt3

sönderfallsprodukt7
Flera parametrar för sönderfallsprodukter om flera förekommer Använd {{Nuklid2}}
alt_namn Alternativt namn på isotopen, exempelvis deuterium och tritium för 2H respektive 3H. Alternativnamnet
alt_tecken Alternativt tecken isotopen, exempelvis D och T för 2H respektive 3H. Alternativtecknet

Användning redigera

Mallen kan anropas på följande sätt för att generera en fullständig tabell:

{{Isotopdata/12|visa=tabell}} →‎


Nuklid Z N Massa (u) Halveringstid ST (%) SE (MeV) SP Spinn Förekomst (%)
19Mg
12
7
19,03547(27)
½#
20Mg
12
8
20,018863(29) 90,8 ms β+ (97 %) 10,73 20Na
0+
β+ + p (3 %) 8,53 19Ne
21Mg
12
9
21,011713(18) 122 ms β+ (66,9 %) 13,096 21Na
(52, 32)+
β+ + p (32,6 %) 10,665 20Ne
β+ + α (0,5 %) 17F
22Mg
12
10
21,9995738(14) 3,8755 s β+ 4,786 22Na
0+
23Mg
12
11
22,9941237(14) 11,317 s β+ 4,057 23Na
32+
24Mg
12
12
23,985041700(14)
Stabil
0+
78,99
25Mg
12
13
24,98583692(3)
Stabil
52+
10
26Mg
12
14
25,982592929(30)
Stabil
0+
11,01
27Mg
12
15
26,98434059(5) 9,458 min β 2,61 27Al
½+
28Mg
12
16
27,9838768(22) 20,915 h β 1,832 28Al
0+
29Mg
12
17
28,988600(15) 1,3 s β 7,55 29Al
32+
30Mg
12
18
29,990434(9) 335 ms β (99,94 %) 6,99 30Al
0+
β + n (0,06 %) 29Al
31Mg
12
19
30,996546(13) 230 ms β (98,3 %) 11,74 31Al
32+
β + n (1,7 %) 4,59 30Al
32Mg
12
20
31,998975(19) 86 ms β (97,6 %) 10,27 32Al
0+
β + n (2,4 %) 6,09 31Al
33Mg
12
21
33,005254(21) 90,5 ms β (83 %) 13,71 33Al
72#
β + n (17 %) 8,19 32Al
34Mg
12
22
34,00946(25) 20 ms β (> 99,9 %) 11,3 34Al
0+
β + n (< 0,1 %) 8,9 33Al
35Mg
12
23
35,01734(43)# 70 ms β + n (52 %) 34Al
(72)#
β (48 %) 35Al
36Mg
12
24
36,02300(54)# 3,9 ms β 36Al
0+
37Mg
12
25
37,03140(97)# 40 ms β 37Al
72#
β + n 36Al
38Mg
12
26
38,03757(54)# 1 ms
0+
39Mg
12
27
39,04677(55)# 180 ns
72#
40Mg
12
28
40,05393(97)# 1 ms
0+

För en liten tabell (exempelvis i faktamallar):

{{Isotopdata/12|visa=liten_tabell}} →‎


Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP


23Mg
{syn.} 11,317 s β+ 4,057 23Na
24Mg
78,99 % Stabil
25Mg
10 % Stabil
26Mg
11,01 % Stabil
27Mg
{syn.} 9,458 min β 2,61 27Al
28Mg
{syn.} 20,915 h β 1,832 28Al