Magister kan avse:

  • Magister (latinskt ord) – ett latinskt ord som betyder "lärare" och "mästare"
  • Magister – tilltalsord för manliga lärare, inkluderat folkskollärare och adjunkter
  • Magister – ett titel och allmant ord för lärare, se Magistergraden
  • Magister Equitum – en titel i det romerska riket som formellt innebar chefskap över kavalleriet och som också oftast var magister publicus (diktatorns) högra hand
  • Magister militum – en militär titel som användes i det sena romerska riket

Examen redigera

Flygplan redigera

Se även redigera