Mörby, Danderyds kommun

område i Danderyds kommun

Mörby är ett område i Danderyds kommun i Stockholms län. Mörby ingår, liksom den största delen av resten av Danderyds kommun, i tätorten Stockholm.

Utsikt över Mörby, från Mörbyskogen. Till höger i bild syns Danderyds sjukhus.
Mörby gård på 1960-talet.

Historik

redigera
Huvudartikel: Mörby gård

Den ursprungliga bosättningen Mörby by från sena järnåldern låg nära en av Östersjöns havsvikar, som genom den postglaciala landhöjningen grundades upp och numera utgör Edsviken. Möjligtvis var det denna havsvik som gett byn dess namn: ”Myr-byn” .[1] På 1400-, 1500- och 1600-talen hörde Mörby gård till Djursholmsgodset. År 1944 klassades Mörby gård som byggnadsminne och 1951 genomfördes en omfattande ombyggnad av gårdens huvudbyggnad och flyglar. Gården, som låg mellan Norrtäljevägen och Danderyds sjukhus och som givit området dess namn, förstördes vid en brand 1976.

Mörby omfattar idag områdena Mörbyskogen, Mörby centrum, Mörbylund, Danderyds sjukhus, som fram till år 1964 kallades Mörby lasarett, samt ett villaområde som inkorporerades i dåvarande köpingen Stocksunds köping den 1 januari 1913. Villasamhället Mörby var speciellt avsett för statstjänstemän, och tomterna uppläts med tomträtt. År 1917 hade det uppförts 94 villor i Mörbyområdet. I området ligger även Mörbyskolan (tidigare Mörby Läroverk) och Mörbybadet.

Kommunikationer

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ Danderyds kommun: Mörby. Arkiverad 15 mars 2014 hämtat från the Wayback Machine.