Öppna huvudmenyn
Mångfaldseken i oktober 2012.

Mångfaldseken var namnet på en av nio ekar i Salems kommun som år 2010 inventerades beträffande djur, växter och svampar. Eken stod vid Vällingevägen i Bornsjöns naturreservat nära Bornsjöns sydvästra strand. På sommaren 2016 fällde en storm den murkna eken.

BeskrivningRedigera

Ekar hör till Sveriges artrikaste träd och kan vara bostad för över 1000 arter. För att ta reda på antal arter i en vanlig äldre svensk ek lät Södertörnsekologerna inventera nio ekar i södra delen av Stockholms län. Inventeringen genomfördes år 2010 och avsåg några växt- och djurarter. Sammanlagd påträffades 396 arter varav 220 skalbaggar, 109 lavar, 36 mossor, 25 svampar och 6 klokrypare. I den så kallade "Mångfaldseken" vid Bornsjön hittades 26 skalbaggar, 28 lavar, 14 mossor och 8 svampar. Av dessa var fem arter rödlistade.

BilderRedigera

KällorRedigera

  • Informationstavla vid "Mångfaldseken", uppsatt av Södertörnsekologerna.

Externa länkarRedigera