Ett mål är ett föremål som man i skytte avser att träffa med en projektil.

Måltavla i gjutjärn, gjord i Stafsjö bruk

Ett mål är oftast en måltavla. I jakt är det viltet som utgör mål. I militärt övningsskytte kan målet utgöras av en attrapp av ett fordon, ett fartyg eller en byggnad.