Öppna huvudmenyn
Huvudentrén till Mälarsjukhuset.

Mälarsjukhuset (intern förkortning; MSE) är ett av de största sjukhusen i Mälardalsregionen och drivs av Region Sörmland. Mälarsjukhuset är beläget i östra utkanten av Eskilstuna med närhet till E20 och riksväg 53. Det är närsjukhus för Eskilstuna och Strängnäs kommuner som utgör norra länsdelen med ett befolkningsunderlag på cirka 140 000 personer. Som det största av de tre allmänna sjukhusen i länet utgör det länssjukhus. Antal anställda uppgår till cirka 3 000 personer.[1]

Verksamheten bedrivs bland annat på 22 vårdavdelningar, BB-avdelning, intensivvårdsavdelning och hjärtintensivvårdsavdelning. Vid sjukhuset finns en ambulansstation där tre dygnsambulanser, en dagambulans och en singel responderbil bemannas i egen regi.

Renovering och moderniseringRedigera

Sedan 2016 pågår en omfattande renovering på sjukhusområdet, då vårdlokalerna som byggdes på 1960, 1970- och 1980-talet är i behov av modernisering och vårdavdelningarna behöver större lokaler. Ett nytt vårdhus, E62, som bl.a. innefattar ny huvudentré, akutmottagning, BB-avdelning och operationsavdelning är planerat att byggas på den plats där de två äldsta vårdhusen med den gamla entrén idag ligger, hus E17 och hus E18. Dessa två hus byggdes på 1910-talet och planeras att rivas vid årsskiftet 2019-2020. Bygget är försenat och beräknas nu stå färdigt tidigast år 2022. Det pågår även en omfattande stamrenovering och totalrenovering utav det befintliga vårdhuset E35 beläget längst Sveavägen, denna renovering förväntas stå färdig under hösten 2019.

ReferenserRedigera