Luapulafloden är en källflöde till Kongofloden. Luapula som rinner från Bangweulusjön till Mwerusjön. Den bildar gräns mellan rikena Zambia och Kongo-Kinshasa.

Karta över Luapulas sträckning.

Älven rinner från Bangweulasjön och söderut genom Bangweuluträsken i ett förgrenat och meandrande lopp. Luapulas lopp blir därefter brantare och bildar vattenfallen Mambatutafallen och Mambilimafallen. Landskapet blir åter plattare med mangoträd och kassavaåkrar. De sista 150 kilometrarna av Luapulafloden består av våtmarker, träsk och laguner. Luapula mynnar ut i Mwerusjön.

KällorRedigera