Öppna huvudmenyn
För orten Lagún i Curaçao, se Lagún.
En lagun (atollen Fangataufa).

En lagun (av italienska och spanska laguna, av latinets "lämna, fördjupning") är geologiskt en genom smala landremsor från havet avstängd och vanligen grund del av havet, vilken dels upptar mitten av sådana korallöar, som benämns ringrev eller atoller, dels förekommer vid långgrunda kuster eller utanför mynningen av floder, till exempel Nilen eller Po, varest deltabildning försiggår eller har ägt rum.

Lagunerna vid Venedig är världsbekanta; Frisches Haff och Kurisches haff, i vilka Wisła och Njemen utmynnar, är också laguner. Sådana laguner, som utgör delar av floddeltan, blir i tidernas längd fyllda av flodernas sand och slam, och de övergår därför småningom till ett lågt, flackt land, genomskuret av mångfaldigt förgrenade flodarmar.

KällorRedigera