Lagun

en del av havet som avskilts genom smala landremsor
För orten Lagún i Curaçao, se Lagún.

En lagun (av italienska och spanska laguna, av latinets "lämna, fördjupning") är geologiskt en genom smala landremsor från havet avstängd och vanligen grund del av havet. Det finns två huvudtyper:

En lagun (atollen Fangataufa).
Satellitbild av Kuriska sjön, som är en lagun invid sydöstra Östersjön.
  • Vid långgrunda kuster eller utanför mynningen av floder, till exempel Nilen eller Po, varest deltabildning försiggår eller har ägt rum. Venediglagunen vid Venedig är världsbekanta exempel; Frisches Haff och Kurisches haff, i vilka Wisła och Njemen utmynnar, är också laguner. Sådana laguner, som utgör delar av floddeltan, blir i tidernas längd fyllda av flodernas sand och slam, och de övergår därför småningom till ett lågt, flackt land, genomskuret av mångfaldigt förgrenade flodarmar. Snarlika begrepp är "haff" och "strandsjö"

Se även Redigera

Källor Redigera