Louis Forton, tidig fransk serieskapare och fransk pionjär med att använda sig av pratbubblor i serien "La Bande des Pieds Nickelés" 1908.

Pieds Nickeles 3.