Lotsväsendets grader i Sverige

befälsgrader inom det svenska lotsväsendet

Lotsväsendets grader i Sverige visar den hierarkiska ordningen i det svenska lotsväsendet.

1820/1824Redigera

Tjänstebenämning Likställd med
Lotsdirektör
Lotsdistriktschef
Lotsfördelningschef eller Lotsofficer
Lotsålderman Understyrman i flottan
Mästerlots Korpral i flottan
Sekundlots
Lotslärling
Manskap i flottan

Källa:[1][2]

1871-1955Redigera

Nivå Tjänstebenämning
Verkschef Lotsdirektör (till 1881)
Generallotsdirektör (från 1881)
Regional chef Distriktschef (till 1881)
Lotskapten (1881-1944)
Lotsdirektör (från 1945)
Biträdande regional chef Fördelningschef (till 1881)
Lotslöjtnant (1881-1944)
Lotsinspektör (från 1945)
Lotsplatschef med högre tjänsteställning Överlots
Överlots 2. graden (1881-1905)
Lotsplatschef Lotsålderman (till 1909)
Lotsförman
Kvalificerad lots Mästerlots
Mästerlots 2. klassen (1901-1915)
Examinerad lots med ordinarie tjänst Kronolots
Lots
Exminerad lots utan ordinarie tjänst Extra lots
Lotsaspirant Lotslärling
Lotsaspirant

Källa: [3]

ReferenserRedigera

  1. ^ Reglemente för styrelsen, ekonomin och tjänstgöring vid lotsverket samt fyr- och båtinrättningen, Stockholm den 20 juni 1820.
  2. ^ Kungörelse angående rang för Lotsbetjäning, Stockholm den 20 april 1824.
  3. ^ Esbjörn Hillberg & Leif Elsby, "Gradbeteckningar", Blänket 12(2008): 14-19.