Lokalisering kan syfta på:

  • Lokalisering (ekonomi) – ekonomisk lokalisering, som förespråkas av miljörörelsen, är motsatsen till ekonomisk globalisering.
  • Lokalisering (handelsterm) – anpassning av en produkt eller ett dokument för att motsvara de krav som ställs av ett visst språk eller en viss kultur
  • Lokalisering (ringteori) – ett sätt att från en ring eller en modul konstruera en ny ring eller modul med fler multiplikativa inverser än tidigare.

Se ävenRedigera