En lojalist är i allmänhet en person som är lojal mot en etablerad regering, politiskt parti eller härskare, särskilt under krig eller revolution.

StorbritannienRedigera

Inom engelsktalande länder betecknar termen ofta personer som är lojala gentemot den brittiska kronan, i synnerhet gäller detta unionismen i Nordirland, som stödjer unionen med Storbritannien (huvudsakligen protestanter). Under det engelska inbördeskriget kallades kavaljererna även för lojalister, liksom rojalisterna under protektoratet.

Nordamerikanska frihetskrigetRedigera

Beteckningen lojalist användes om de kolonister som förhöll sig lojala gentemot Storbritannien under det nordamerikanska frihetskriget. En tredjedel av kolonisterna i de Tretton kolonierna uppskattas ha varit lojalister. Efter frihetskriget utvandrade många lojalister till Västindien och det Brittiska Nordamerika i det blivande Kanada, samtidigt som en del utvandrade till Storbritannien.

Amerikanska inbördeskrigetRedigera

Under det amerikanska inbördeskriget kallades de sydstatsbor som tog ställning för Förenta Staterna för sydstatslojalister, unionslojalister, Lincolnlojalister eller sydstatsunionister. De utsattes ofta för svåra förföljelser och lynchningar. Själva organiserade de gerillaförband som bekämpade konfederationen med våld.

Spanska inbördeskrigetRedigera

Benämningen lojalist användes även om de regeringstrogna styrkorna i det spanska inbördeskriget.