I en dubbellogaritmisk graf, där båda axlar är i en logaritmisk skala, ser potensfunktioner ut som räta linjer med en lutning proportionell mot exponenten.
Tillväxten av Englands befolkning ritad på logaritmisk skala (1,67 årtionden).

På en logaritmisk skala anger man värdet av en storhet som logaritmen av förhållandet till något standardvärde. Logaritmiska skalor används ofta när storheten kan variera över många tiopotenser. En vanlig typ av logaritmiska skalor är Bodediagram.


Logaritmiska måttRedigera

Inom vissa områden finns logaritmisk mått definierade, där en referensnivå och en proportionalitetskonstant har lagts fast. Referensen väljs ofta så att den ligger på gränsen av vad som är kännbart.

ExempelRedigera

Grafisk representationRedigera

Med olika kombinationer av logaritmisk och linjär skala på de olika axlarna i en graf så kan man t.ex. identifiera hur väl olika datamängder följer linjära-, exponentiella-, logaritmiska- samt potens-funktioner. Detta är ofta lämpligt när man har har en datamängd som funktion av en annan datamängd som spänner över ett stort område av små tal till mycket stora.

Exempel på användningsområden är studier av bakteriell tillväxt eller smittspridningens utveckling vid pandemier.