DIN, Deutsche Industrie Norm, är en standard utgiven av Deutsches Institut für Normung (Tyska institutet för standardisering), och är en frivillig standard på många områden, exempelvis inom industrin.

DIN-skalan för fotografisk film är ett något annorlunda sätt att mäta en fotografisk films känslighet än ISO-skalan (tidigare kallad ASA-skalan). DIN-skalan är logaritmisk, medan ISO är en linjär skala. En strikt konvertering mellan ISO och DIN kan inte göras, men man kan för normala filmtyper göra en ungefärlig omräkning: en fördubbling av känsligheten (ISO-talet) motsvaras av en ökning med 3 på DIN-skalan. En approximativ omräkning från ISO till DIN sker enligt följande formel:

DIN = 1 + 10 * log10(ISO)

Således är:

  • 33 DIN 1600 ISO/ASA (högkänslig men grovkornig film)
  • 30 DIN 800 ISO/ASA
  • 27 DIN 400 ISO/ASA
  • 24 DIN 200 ISO/ASA
  • 21 DIN 100 ISO/ASA
  • 18 DIN 50 ISO/ASA (mycket finkornig film)
  • 15 DIN 25 ISO/ASA

Se även

redigera