Lockarps station

Järnvägsstation i Skåne

Lockarps station var en järnvägsstation vid Kontinentalbanan vid kilometer 627,8 (räknat från Stockholm) och 36 m.ö.h. i Lockarp i Malmö kommun, mellan stationerna Fosieby och Arrie. Stationen invigdes samtidigt med Malmö-Kontinentens Järnvägs öppnande den 5 oktober 1898, gjordes till hållplats 1959 och lades ner den 28 maj 1967. Stationsbyggnaden, som låg på banans västra sida cirka 200 meter öster om Lockarps kyrka (och strax norr om den "hårnålsviadukt" som ersatt järnvägsövergången på Lockarps kyrkoväg), såldes på auktion 1973 och revs 2002.

Stationsbyggnaden 1971.

Järnvägsstationen fungerade också som poststation från öppnandet till nerläggningen.[1]

Referenser redigera

  1. ^ Lockarp på Skånes makuleringsstämplar.