Med ljudtryck menas de små variationerna runt det statiska lufttrycket som vi uppfattar som ljud och ger upphov till hörselförnimmelse. Enhet är pascal ().