Ljudåtergivning

det att återskapa ljud från en mekanisk eller elektronisk representation

Ljudåtergivning är teknik att uppfånga och lagra ljud för senare återgivning.

Fonografen, skivspelaren och annan analog teknikRedigera

Ljudåtergivningsteknik började utvecklas i slutet av 1800-talet med den första användbara fonografen, och har fortsatt under 1900-talet med grammofonen, skivspelaren, trådspelaren och bandspelaren.

Digital ljudteknikRedigera

I och med datorns utveckling har man också tagit fram metoder för digitalisering av ljud så att dessa kan lagras på ett digitalt medium eller överföras medelst datakommunikation som en ljudfil.

Se ävenRedigera