Livsmedelsindustri är industri som tillverkar livsmedel, bland annat genom förädling av jordbruksprodukter. Livsmedelsindustrin utgör en del av livsmedelskedjan som består av primärproducenter (lantbruket), livsmedelsproducenter (livsmedels- eller förädlingsindustri) och dagligvaruhandeln.

Ystkar för tillverkning av ost.

Sveriges livsmedelsindustri redigera

Livsmedelsindustrin utgör Sveriges tredje största industrigren och är en av Sveriges geografiskt mest spridda industrier. Svenska livsmedelsföretag kan delas in i ett femtontal delbranscher. De dominerande delbranscherna är slakt- och chark, mejeri samt bageri som tillsammans står för närmare hälften av antalet sysselsatta. Nästan hälften av livsmedelsföretagen finns inom bageri- och konditori[1].

Omsättningen i den svenska livsmedelsindustrin uppgick 2016 till cirka 185 miljarder kronor[2]. Förädlingsvärdet, branschens bidrag till BNP (produktionssidan), var knappt 42 miljarder, vilket ger en förädlingsgrad om 24 procent.

Svenska livsmedelsföretag redigera

Det finns ungefär 4 600 livsmedelsföretag i Sverige, varav drygt 1 300 enmansföretag[2]. Småföretagen dominerar och endast cirka 650 företag har fler än 10 anställda.

Sveriges 20 största livsmedelsföretag sett till antal anställda är (i storleksordning) Arla Foods AB, AAK AB, Cloetta Sverige AB, Scandi Standard AB, Pågengruppen AB, Orkla Foods Sverige, KLS Ugglarps AB, Fazer Bageri AB, Gunnar Dafgård AB, Blentagruppen AB, Atria Sverige AB, Findus Sverige AB, Skånemejerier AB, Orkla Confectionery & Snacks AB, Kronfågel AB, Nestlé Sverige AB, Norrmejerier ek.för., Barilla Sverige AB, Santa Maria AB[3].

Livsmedelsindustrin i Sverige sysselsätter närmare 49 000 personer, men antalet som är beroende av den svenska livsmedelsproduktionen är väsentligt mycket högre. Den så kallade sysselsättningsmultiplikatorn inom livsmedelsindustrin är 2,8 vilket innebär att en anställd inom livsmedelsindustrin ger sysselsättning till ytterligare i snitt 1,8 personer.

Svensk livsmedelsexport redigera

År 2017 exporterade Sverige mat och dryck till ett värde av ca 50 miljarder kr. De största livsmedelsexportvarorna idag är vodka, kaffe och mejeriprodukter, och förädlade livsmedel står för två tredjedelar av den totala svenska exporten. Svensk livsmedelsexport ökar för tillfället med sex till sju procent per år[4].

Referenser redigera

Noter redigera