Hallsbergs fögderi avsåg den lokala skattemyndighetens verksamhetsområde i nuvarande Hallsbergs samt i delar av Kumla, Askersunds, Lekebergs och Laxå kommuner mellan åren 1918 och 1991. Efter detta år omorganiserades skatteväsendet och fögderierna ersattes av en skattemyndighet för varje län - i detta fall den för Örebro län. År 2004 gick verksamheten upp i det nybildade Skatteverket.

Hallsbergs fögderi föregicks av flera mindre fögderier, vilka delvis senare hamnade under Karlskoga och Örebro fögderier.

  • Östernärke fögderi (1779-1917)
  • Västernärke fögderi (1779-1917)
    • Edsbergs fögderi (1946-1951)
    • Kumla fögderi (1952-1966)

Se ävenRedigera

KällorRedigera