Listor över svenska biskopar

Wikimedia-listartikel
(Omdirigerad från Lista över svenska biskopar)

Biskopar under missionstiden redigera

Påvliga legationen i Norden redigera

Ärkebiskopar av Bremen-Hamburgs ärkestift (848–1072) redigera

Missionsbiskopar redigera

Ärkebiskopar av Bremens ärkestift (1072–1104) redigera

  • Liemar, 1072–1101
  • Humbert, 1101–1104

Ärkebiskopar av Lunds ärkestift (1104–1164) redigera

Lund var under åren 1104-1164 ärkestift över skandinavien.

  • Ascer, ärkebiskop 1104–1137 (dessförinnan biskop 1089–1104)
  • Eskil, 1137–1177

Medeltida katolska och efter reformationen lutherska biskopar redigera

Biskopar i Svenska kyrkan redigera

Nuvarande stift inklusive medeltida, katolska, historiska svenskkyrkliga anspråk redigera

Bildade efter reformationen redigera

Historiska svenskkyrkliga stift redigera

Andra biskopar inom Svenska kyrkans andliga tradition redigera

Biskopar i tidigare svenska områden redigera

Finland redigera

Ingermanland redigera

Estland och Lettland redigera

Pommern redigera

Svenska kyrkans dotterkyrkor redigera

Romersk-katolska biskopar i Sverige redigera

Missionsprovinsens biskopar redigera

Ortodoxa kristna biskopar i Sverige redigera

Serbisk-ortodoxa biskopar i Sverige redigera

  • Biskop Dositej av Skandinavien och Storbritannien.

Orientaliska biskopar i Sverige redigera

Biskopar i Syrisk-ortodoxa kyrkan redigera

  • Ärkebiskop Benjamin Atas, 1996- [1]

Biskopar i Evangeliska Ortodoxa Kyrkan i Sverige redigera

Referenser redigera