Lista över namn på Oden

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över binamn på asaguden Oden.

Binamn Kommentar
Allfader Alltings fader.
Atrid Han som rider mot
Biflinde Sköldskakaren
Bileyg Framsynt
Båleyg Eldögd
Bölverk Illgörare. Förekommer i flera eddadikter, till exempel Havamal och Sången om Grimner där han förvandlar sig till ormhamn för att ta sig in till Gunnlöd.
Enöga För att han offrade sitt ena öga i Mimers brunn
Feng Fångaren
Fimbultul Den store framsägaren, när han uppträdde som representant för besvärjelserna.
Fimbultyr Den stora guden. Se även Tyr.
Fjölne Den som är många
Fjölsvinn Mångvetande
Framtyr Anfallsguden
Gagnråd Den som ger fördelaktiga råd
Ganglere "Den färdtrötte", alternativt "Den färdlärande"
Gautr 'Sädesutgjutaren' , 'mannen' , 'avlaren", hans titel som framförallt götarnas och andra germanska folks och kungars anfader.
Gestumblinde Blind gäst. Oden när han tävlar i gåtor med sagokungen Heidrek. (Hervarar saga)
Glapsvinn Klar eller skinande kunskap
Grim "Den maskerade", Odens namn då han förklädd i en blå pälsrock besökte sin fosterson kung Geirröd.
Grimner "Den maskerade", Odens namn då han förklädd i en blå pälsrock besökte sin fosterson kung Geirröd.
Gaut 'Sädesutgjutaren' , 'mannen' , 'avlaren", hans titel som framförallt götarnas anfader.
Göndle Stavbärare
Hangadrott Ungefär "de hängdas kung".;Oden offrade sig själv genom att hänga sig och man offrade därför människor till Oden genom att hänga dem i tron att guden satte sig under de dödas kroppar och inhämtade visdom från dem. Se Ynglingasagan, Havamal.
Hangatyr Ungefär "de hängdas gud".;Oden offrade sig själv genom att hänga sig och man offrade därför människor till Oden genom att hänga dem i tron att guden satte sig under de dödas kroppar och inhämtade visdom från dem. Se Ynglingasagan, Havamal.
Har Hög
Harbard "Gråskägg", när han förklädd till färjkarl retar Tor. Se Sången om Harbard.
Have Den höge
Helblinde Den av Hel/döden blinde. Möjligen också identisk med, Lokes bror.
Herblinde Den som förblindar hären
Herjafader Härfadern
Herjan Herren, härföraren
Herteit Stridsglad
Hjalmbere Hjälmbäraren. Förekommer bland annat i Sången om Grimner
Hnikar Rubbare, ruckare, tänjare
Hnikud Den rubbade, den ruckade, den tänjde
Hropt Splittrad
Hroptatyr Den splittrade guden
Hrossharsgrani Den med hästhårsmustsch. När han omtalas med Starkad
Härfader
Jafnhar Jämnhög. När Oden uppträder som en treenighet.
Jalk Den kastrerade
Jólnir Julens gud. Se också Alver.
Jólföðr Julfader. Se också Alver.
Karl Fri man
Kjalar Släde
Korpguden
Ofne Öppnaren, eggaren, initieraren
Ome Den återskallande
Oske Önksningsuppfyllaren
Rafnatyr Korpguden
Raner Rasaren
Ropt Splittrad
Roptatyr Den splittrade guden
Rögne Hövdingen, styresmannen
Sann Den sanne
Sanngetal Sanngissaren
Sidgrane "Han med långt läppskägg"
Sidhatt "Han med nedhängande hattbrätte"
Sidskägg "Han med långskägg"
Sigfader Segerns fader
Sigtyr Segerns gud
Skilfing Den skälvande
Svafne Sövaren, avslutaren
Svidre Den brände
Svidur Brännaren
Svipal Den flyktige, den obeständige
Tekk Täck, behaglig, älskad
Tredje När Oden uppträder som en treenighet.
Tro Enligt Grimnismal var detta Odens namn på tinget.
Tund Tunn dimma, mager
Tunn Tunn dimma, mager
Tvegge Den som är två
Unn Den älskade
Vafud Den snärjde, den sammanflätade
Vaker Uppväckaren
Valfader De i strid dräptas fader.
Vegtam vägtam, den bereste
Veratyr Vardandets/existensens gud
Vidre Den utvidgade, den expanderade
Vidur Utvidgaren, expanderaren
Ygg "Den skräckinjagande"

Externa länkarRedigera