Lista över fornlämningar i Kungsbacka kommun

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Kungsbacka kommun är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Kungsbacka kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

FjäråsRedigera

Se Lista över fornlämningar i Kungsbacka kommun (Fjärås)

FrillesåsRedigera

Se Lista över fornlämningar i Kungsbacka kommun (Frillesås)

FörlandaRedigera

Se Lista över fornlämningar i Kungsbacka kommun (Förlanda)

GällingeRedigera

Se Lista över fornlämningar i Kungsbacka kommun (Gällinge)

HanhalsRedigera

Se Lista över fornlämningar i Kungsbacka kommun (Hanhals)

IdalaRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Idala 15:1 Stensättning Idala, Halland 57.387720, 12.374662 10146300150001
Idala 26:1 Stensättning Idala, Halland 57.387460, 12.375884 10146300260001

KungsbackaRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Kungsbacka 2:1 Stensättning Kungsbacka, Halland 57.474651, 12.099123 10146900020001
Kungsbacka 3:1 Stensättning Kungsbacka, Halland 57.475836, 12.100702 10146900030001
Kungsbacka 6:1 Begravningsplats Kungsbacka, Halland 57.486397, 12.055288 10146900060001
Kungsbacka 19:1 Stensättning Kungsbacka, Halland 57.479344, 12.069099 10146900190001

LandaRedigera

Se Lista över fornlämningar i Kungsbacka kommun (Landa)

OnsalaRedigera

Se Lista över fornlämningar i Kungsbacka kommun (Onsala)

SläpRedigera

Se Lista över fornlämningar i Kungsbacka kommun (Släp)

TölöRedigera

Se Lista över fornlämningar i Kungsbacka kommun (Tölö)

ValldaRedigera

Se Lista över fornlämningar i Kungsbacka kommun (Vallda)

ÄlvsåkerRedigera

Se Lista över fornlämningar i Kungsbacka kommun (Älvsåker)

ÖlmevallaRedigera

Se Lista över fornlämningar i Kungsbacka kommun (Ölmevalla)

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.