Lista över akut hotade språk

Wikimedia-listartikel

Med akut hotade språk brukar man avse språk som inom en nära framtid riskerar att försvinna. Det är språk som endast talas av ett mindre antal äldre personer.

Fördjupning: Hotade språk

Lista över akut hotade språk (med färre än 100 talareRedigera