Hotade språk

nivå av utrotningshotade språk, där de flesta barn talar språket, men det kan vara begränsat till vissa domäner (t.ex. hem)
Typer av språk
efter användning

Hotade språk är de språk som riskerar att dö ut. Det är en underkategori till utrotningshotade språk.[1]

Kategorier enligt UNESCOs Atlas över utrotningshotade språk

Definitionen för statusen hotad är att "de flesta, men inte alla, barn eller familjer i ett visst samhälle talar sitt föräldraspråk som sitt första språk, men detta kan vara begränsat till specifika sociala domäner (som hemmet, där barn interagerar med sina föräldrar och farföräldrar)"[a][2] Till de hotade språken hör till exempel belarusiska med 4 000 000 talare och Irula med 200 000 talare.[3]

Referenser redigera

Anmärkningar redigera

  1. ^ "most, but not all, children or families of a particular community speak their parental language as their first language, but this may be restricted to specific social domains (such as the home, where children interact with their parents and grandparents)"

Noter redigera