Lista över Sydkoreas premiärministrar

Wikimedia-listartikel

Sydkoreas premiärminister är landets regeringschef, och presidentens första ställföreträdare. Ämbetet inrättade vid nationens grundande 1948, men titeln premiärminister fanns även i Kejsardömet Korea och periodvis i Joseondynastins Korea.

Premiärministerns sigill

Premiärministern utses av presidenten. Nuvarande premiärminister är Lee Wan-koo (2015–).

Lista över Sydkoreas presidenterRedigera

Namnen skrivna i den koreanska ordningen, det vill säga med familjenamnet först. Det är också den namnordning som oftast tillämpas på koreanska namn i svenskan.


I# A# Bild Namn Period Dagar Parti President
Premiärministrar av den första republiken
1 1   Yi Pom-sok
I Beomseok
이범석 / 李範奭
31 juli
1948
21 april
1950
628 oberoende  
Rhee Syng-man
  Shin Song-mo (tillförordnad)
Sin Seongmo
신성모 / 申性模
21 april
1950
23 november
1950
216 oberoende
2 2   Chang Myon
Jang Myeon
장면 / 張勉
23 november
1950
24 april
1952
518 Liberal
  Ho Chong (tillförordnad)
Heo Jeong
허정 / 許政
6 november
1951
9 april
1952
155 Liberal
  Yi Yun-yong (tillförordnad)
I Yunyeong
이윤영 / 李允荣
24 april
1952
6 maj
1952
27 Liberal
3 3   Chang Taek-sang
Jang Taegsang
장택상 / 張澤相
6 maj
1952
6 oktober
1952
153 Liberal
  Paik Too-chin (tillförordnad)
Baek Dujin
백두진 / 白斗鎮
9 oktober
1952
24 april
1953
200 Liberal
4 4 Paik Too-chin
Baek Dujin
백두진 / 白斗鎮
24 april
1953
17 juni
1954
419
5 5   Pyon Yong-tae
Byeon Yeongtae
변영태 / 卞荣泰
28 juni
1954
28 november
1954
164 Liberal
  Paek Han-song (tillförordnad)
Baek Hanseong
백한성 / 白漢成
28 november
1954
28 november
1954
0 Liberal
Ämbetet avskaffat (28 november 1954 – 27 april 1960)
Premiärministrar av den andra republiken
Ämbetet återupprättat
6 6   Ho Chong
Heo Jeong
허정 / 許政
15 juni
1960
18 augusti
1960
64 Democratic  
Yun Bo-seon
(2) 7   Chang Myon (andra mandatperioden)
Jang Myeon
장면 / 張勉
18 augusti
1960
18 maj
1961
273 Democratic
Ämbetet avskaffat (18 maj 1961 – 17 december 1963)
Chief Cabinet Ministers of the Supreme Council for National Reconstruction
  Jang Do-young
Jang Doyeong
장도영 / 張都暎
21 maj
1961
3 juli
1961
43 Military  
Yun Bo-seon
  Song Yo-chan
Song Yochan
송요찬 / 宋堯讚
3 juli
1961
16 juni
1962
348 Military
  Park Chung-hee
Bak Jeonghui
박정희 / 朴正熙
18 juni
1962
10 juli
1962
24 Military  
Park Chung-hee
  Kim Hyun-chul
Gim Hyeoncheol
김현철 / 金顯哲
10 juli
1962
17 december
1963
525 oberoende
Premiärministrar av den tredje republiken
Ämbetet återupprättat
7 8   Choi Tu-son
Choe Duseon
최두선 / 崔斗善
17 december
1963
10 maj
1964
145 oberoende  
Park Chung-hee
8 9 Chung Il-kwon
Jeong Ilgweon
정일권 / 丁一权
10 maj
1964
20 december
1970
2415 oberoende
(4) 10   Paik Too-chin (andra mandatperioden)
Baek Dujin
백두진 / 白斗鎮
20 december
1970
4 juni
1971
166 Democratic Republican
9 11   Kim Jong-pil
Gim Jongpil
김종필 / 金鍾泌
4 juni
1971
19 december
1975
1659 Democratic Republican
Premiärministrar av den fjärde republiken
  Choi Kyu-hah (tillförordnad)
Choe Gyuha
최규하 / 崔圭夏
19 december
1975
13 mars
1976
85 Democratic Republican  
Park Chung-hee
10 12 Choi Kyu-hah
Choe Gyuha
최규하 / 崔圭夏
13 mars
1976
6 december
1979
1363
11 13   Shin Hyun-hwak
Sin Hyeonhwak
신현확 / 申铉确
12 december
1979
22 maj
1980
168 Democratic Republican  
Choi Kyu-hah
  Pak Choong-hoon (tillförordnad)
Bak Chunghun
박충훈 / 朴忠勋
22 maj
1980
2 september
1980
103 Military  
Chun Doo-hwan
  Nam Duck-woo (tillförordnad)
Nam Deogu
남덕우 / 南德祐
2 september
1980
22 september
1980
20 Democratic Justice
12 14 Nam Duck-woo
Nam Deogu
남덕우 / 南德祐
22 september
1980
4 januari
1982
469
Premiärministrar av den femte republiken
  Yoo Chang-soon (tillförordnad)
Yu Changsun
유창순 / 劉彰順
4 januari
1982
23 januari
1982
19 Democratic Justice  
Chun Doo-hwan
13 15 Yoo Chang-soon
Yu Changsun
유창순 / 劉彰順
23 januari
1982
24 juni
1982
152
  Kim Sang-hyup ((tillförordnad)
Gim Sanghyeob
김상협 / 金相浹
25 januari
1982
20 september
1982
88 Democratic Justice
14 16 Kim Sang-hyup
Gim Sanghyeob
김상협 / 金相浹
21 september
1982
14 oktober
1983
389
  Chin Iee-chong (tillförordnad)
Jin Uijong
진의종 / 陳懿鍾
15 oktober
1983
17 oktober
1983
3 Democratic Justice
15 17 Chin Iee-chong
Jin Uijong
진의종 / 陳懿鍾
17 oktober
1983
11 november
1984
397
  Shin Byung-hyun (tillförordnad)
Sin Byeonghyeon
신병현 / 申秉鉉
11 november
1984
18 februari
1985
93 Democratic Justice
  Lho Shin-yong (tillförordnad)
No Sinyeong
노신영 / 盧信永
18 februari
1985
16 maj
1985
87 Democratic Justice
16 18 Lho Shin-yong
No Sinyeong
노신영 / 盧信永
16 maj
1985
26 maj
1987
740
  Lee Han-key (tillförordnad)
I Hangi
이한기 / 李漢基
26 maj
1987
14 juli
1987
49 Democratic Justice
  Kim Chung-yul (tillförordnad)
Gim Jeongryeol
김정렬 / 金貞烈
14 juli
1987
7 augusti
1987
24 Oberoende
17 19 Kim Chung-yul
Gim Jeongryeol
김정렬 / 金貞烈
7 augusti
1987
25 februari
1988
202
Premiärministrar av den Sixth Republic
  Lee Hyun-jae (tillförordnad)
I Hyeonjae
이현재 / 李賢宰
25 februari
1988
2 mars
1988
6 oberoende  
Roh Tae-woo
18 20 Lee Hyun-jae
I Hyeonjae
이현재 / 李賢宰
2 mars
1988
5 december
1988
278
  Kang Young-hoon
Gang Yeonghun
강영훈 / 姜英勛
5 december
1988
16 december
1988
11 Democratic Justice (1988-1990)
Democratic Liberal (1990)
19 21 Kang Young-hoon
Gang Yeonghun
강영훈 / 姜英勛
16 december
1988
27 december
1990
741
  Ro Jai-bong (tillförordnad)
No Jaebong
노재봉 / 盧在鳳
27 december
1990
22 januari
1991
26 Democratic Liberal
20 22 Ro Jai-bong
No Jaebong
노재봉 / 盧在鳳
22 januari
1991
24 maj
1991
122
  Chung Won-shik (tillförordnad)
Jeong Weonsik
정원식 / 鄭元植
24 maj
1991
7 juli
1991
44 oberoende
21 23 Chung Won-shik
Jeong Weonsik
정원식 / 鄭元植
8 juli
1991
8 oktober
1992
459
22 24   Hyun Soong-jong
Hyeon Seungjong
현승종 / 玄勝鍾
8 oktober
1992
25 februari
1993
140 oberoende
23 25   Hwang In-sung
Hwang Inseong
황인성 / 黃寅性
25 februari
1993
17 december
1993
295 Democratic Liberal  
Kim Young-sam
24 26   Lee Hoi-chang
I Hoechang
이회창 / 李會昌
17 december
1993
22 april
1994
126 Democratic Liberal
25 27   Lee Yung-dug
I Yeongdeog
이영덕 / 李榮徳
29 april
1994
17 december
1994
239 Democratic Liberal
26 28   Lee Hong-koo
I Honggu
이홍구 / 李洪九
17 december
1994
18 december
1995
366 Democratic Liberal
27 29   Lee Soo-sung
I Suseong
이수성 / 李壽成
18 december
1995
4 mars
1997
442 New Korea
28 30   Goh Kun
Go Geon
고건 / 高建
4 mars
1997
3 mars
1998
364 oberoende
  Kim Jong-pil (tillförordnad)
Gim Jongpil
김종필 / 金鍾泌
3 mars
1998
17 augusti
1998
167 United Liberal Democrats  
Kim Dae-jung
(9) 31 Kim Jong-pil (andra mandatperioden)
Gim Jongpil
김종필 / 金鍾泌
17 augusti
1998
13 januari
2000
514
29 32   Park Tae-joon
Bak Taejun
박태준 / 朴泰俊
13 januari
2000
19 maj
2000
127 United Liberal Democrats
  Lee Han-dong (tillförordnad)
I Handong
이한동 / 李漢東
22 maj
2000
29 juni
2000
38 United Liberal Democrats
30 33 Lee Han-dong
I Handong
이한동 / 李漢東
29 juni
2000
11 juli
2002
742
  Chang Sang (tillförordnad)
Jang Sang
장상 / 張裳
11 juli
2002
31 juli
2002
20 oberoende
  Chang Dae-whan (tillförordnad)
Jang Daehwan
장대환 / 張大煥
9 augusti
2002
10 september
2002
32 oberoende
  Kim Suk-soo (tillförordnad)
Gim Seogsu
김석수 / 金碩洙
10 september
2002
5 oktober
2002
25 oberoende
31 34 Kim Suk-soo
Gim Seogsu
김석수 / 金碩洙
5 oktober
2002
26 februari
2003
144
(28) 35   Goh Kun (andra mandatperioden)
Go Geon
고건 / 高建
26 februari
2003
25 maj
2004
423 Democratic Party  
Roh Moo-hyun
32 36   Lee Hae-chan
I Haechan
이해찬 / 李海瓚
30 juni
2004
14 mars
2006
622 Open Uri [Our Open]
33 37   Han Myeong-sook
Han Myeongsuk
한명숙 / 韓明淑
20 april
2006
7 mars
2007
322 Open Uri [Our Open]
34 38   Han Duck-soo
Han Deogsu
한덕수 / 韓德洙
2 april
2007
29 februari
2008
333 oberoende
35 39   Han Seung-soo
Han Seungsu
한승수 / 韓昇洙
29 februari
2008
28 september
2009
577 Grand National  
Lee Myung-bak
36 40   Chung Un-chan
Jeong Unchan
정운찬 / 鄭雲燦
28 september
2009
11 augusti
2010
317 Grand National
37 41   Kim Hwang-sik
Gim Hwangsik
김황식 / 金滉植
1 oktober
2010
26 februari
2013
879 oberoende
38 42   Chung Hong-won
Jeong Hongwon
정홍원 / 鄭烘原
26 februari
2013
januari
2015
2887 Saenuri [New Frontier]  
Park Geun-hye
39 43   Lee Wan-koo
I Wangu
이완구 / 李完九
januari
2015
Sittande Saenuri [New Frontier]


Se ävenRedigera

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, List of Prime Ministers of South Korea, 3 mars 2013.