Lista över Republiken Kinas premiärministrar

Wikimedia-listartikel

Här följer en komplett lista över Republiken Kinas premiärministrar sedan republikens grundande 1912 fram till idag, då den har sitt säte på Taiwan. Republiken Kinas premiärminister har haft olika formella titlar genom åren och sedan 1928 har den formella titeln varit "ministerpresident i Republikens Kinas exekutiva råd" (中華民國行政院院長).

Det kinesiska parlamentet samlat utanför parlamentsbyggnaden den 1 augusti 1916.

Premiärministrar i Republiken Kinas kabinett (1912-1914) redigera

 
Republiken Kinas flagga 1912-1928.

Enligt Republiken Kinas provisoriska konstitution, som antogs 1912, skulle ledaren för majoritetspartiet eller majoritetskoalitionen utnämnas till premiärminister av presidenten.

T# I# Porträtt Namn Tillträdde Avgick Dagar Parti
1 1   Tang Shaoyi
唐紹儀
Táng Shàoyí
(1862–1938)
13 mars 1912 27 juni 1912 106 Beiyang-klicken
2 2   Pierre-Célestin Lou
Lou Tseng-tsiang
陸徵祥
Lù Zhēngxiáng
(1871–1949)
29 juni 1912 22 september 1912 56 Beiyang-klicken
3 3   Zhao Bingjun
趙秉鈞
Zhào Bǐngjūn
(1859–1914)
25 september 1912 1 maj 1913 252 Beiyang-klicken
- -   tillförordnad

Duan Qirui
段祺瑞
Duàn Qíruì
(1865–1936)

1 maj 1913 31 juli 1913 91 Beiyang-klicken
4 4   Xiong Xiling
熊希龄
Xióng Xīlíng
(1870–1937)
31 juli 1913 12 februari 1914 196 Beiyang-klicken
- -   tillförordnad

Sun Baoqi
孫寶琦
Sūn Bǎoqí
(1867–1931)

12 februari 1914 1 maj 1914 78 Beiyang-klicken

Republiken Kinas statssekreterare (1914–1916) redigera

T# I# Porträtt Namn Tillträdde Avgick Dagar Parti
1 1   Xu Shichang
徐世昌
Xú Shìchāng
(1855–1939)
1 maj 1914 22 december 1915 600 Beiyang-klicken
- -   tillförordnad

Pierre-Célestin Lou
Lou Tseng-tsiang
陸徵祥
Lù Zhēngxiáng
(1871–1949)

22 december 1915 22 mars 1916 91 Hongxian-regeringen
2 (1)   Xu Shichang
徐世昌
Xú Shìchāng
(1855–1939)
22 mars 1916 23 april 1916 32 Beiyang-klicken
3 2   Duan Qirui
段祺瑞
Duàn Qíruì
(1865–1936)
23 april 1916 29 juni 1916 67 Beiyang-klicken

Premiärministrar i Republiken Kinas statsråd (1916–1917) redigera

T# I# Porträtt Namn Tillträdde Avgick Dagar Parti
1 1   Duan Qirui
段祺瑞
Duàn Qíruì
(1865–1936)
29 juni 1916 23 maj 1917 328 Progressiva partiet
- -   tillförordnad

Wu Tingfang
伍廷芳
Wu Tíngfāng
(1842–1922)

23 maj 1917 28 maj 1917 5 Progressiva partiet
2 2   Li Jingxi
李經羲
Li Jīngxī
(1859–1925)
28 maj 1917 1 juli 1917 34 Progressiva partiet

Premiärminister i den återupprättade Qingdynastin (1917) redigera

Den 1 juli 1917 genomförde den lojalistiske krigsherren Zhang Xun en statskupp för att återupprätta Qingdynastin och blev i gengäld utnämnd till premiärminister av kejsar Puyi. Zhang besegrades dock redan den 12 juli av Duan Qirui och Republiken Kina återställdes.

T# I# Porträtt Namn Tillträdde Avgick Dagar Parti
1 1   Zhang Xun
張勳
Zhāng Xūn
(1854–1923)
1 juli 1917 12 juli 1917 16 Inget

Premiärministrar i Republiken Kinas statsråd (1917–1925) redigera

T# I# Porträtt Namn Tillträdde Avgick Dagar Parti
4 (2)   Duan Qirui
段祺瑞
Duàn Qíruì
(1865–1936)
14 juli 1917 22 november 1917 128 Anhui-klicken
- -   tillförordnad

Wang Daxie
汪大燮
Wāng Dàxiè
(1860–1929)

22 november 1917 30 november 1917 8 Zhili-klicken
- -   tillförordnad

Wang Shizhen
王士珍
Wáng Shìzhēn
(1861–1930)

30 november 1917 20 februari 1918 82 Anhui-klicken
- -   tillförordnad

Qian Nengxun
錢能訓
Qián Néngxun
(1869–1924)

20 februari 1918 23 mars 1918 31 Anhui-klicken
5 (2)   Duan Qirui
段祺瑞
Duàn Qíruì
(1865–1936)
23 mars 1918 10 oktober 1918 201 Anhui-klicken
- -   tillförordnad

Qian Nengxun
錢能訓
Qián Néngxun
(1869–1924)

10 oktober 1918 13 juni 1919 246 Anhui-klicken
- -   tillförordnad

Gong Xinzhan
龔心湛
Gōng Xīnzhàn
(1871–1943)

13 juni 1919 24 september 1919 103 Anhui-klicken
- -   tillförordnad

Jin Yunpeng
靳雲鵬
Jìn Yúnpéng
(1877–1951)

24 september 1919 5 november 1919 42 Anhui-klicken
6 3   Jin Yunpeng
靳雲鵬
Jìn Yúnpéng
(1877–1951)
5 november 1919 14 maj 1920 191 Anhui-klicken
7 4   Sa Zhenbing
薩鎮冰
Sà Zhènbīng
(1859–1952)
14 maj 1920 9 augusti 1920 87 Anhui-klicken
8 (3)   Jin Yunpeng
靳雲鵬
Jìn Yúnpéng
(1877–1951)
9 augusti 1920 18 december 1921 496 Anhui-klicken
- -   tillförordnad

W.W. Yan
Yan Huiqing

顏惠慶
Yán Huìqìng
(1877–1950)

18 december 1921 24 december 1921 6 Zhili-klicken
9 5   Liang Shiyi
梁士詒
Liáng Shìyí
(1869–1933)
24 december 1921 25 januari 1922 32 Kommunikations-klicken
- -   tillförordnad

W.W. Yan
Yan Huiqing

顏惠慶
Yán Huìqìng
(1877–1950)

25 januari 1922 8 april 1922 73 Zhili-klicken
- -   tillförordnad

Zhou Ziqi
周自齊
Zhōu Zìqí
(1871–1923)

8 april 1922 11 juni 1922 64 Zhili-klicken
10 6   W.W. Yan
Yan Huiqing

顏惠慶
Yán Huìqìng
(1877–1950)
11 juni 1922 5 augusti 1922 55 Zhili-klicken
- -   tillförordnad

Wang Chonghui
王寵惠
Wáng Chǒnghuì
(1881–1958)

5 augusti 1922 29 november 1922 116 Inget
- -   tillförordnad

Wang Daxie
汪大燮
Wāng Dàxiè
(1860–1929)

29 november 1922 11 december 1922 12 Zhili-klicken
- -   tillförordnad

Wang Zhengting
王正廷
Wáng Zhèngtíng
(1882–1961)

11 december 1922 4 januari 1923 24 Inget
11 7   Zhang Shaozeng
張紹曾
Zhāng Shàozéng
(1879–1928)
4 januari 1923 9 september 1923 248 Beiyang-klicken
12 8   Gao Lingwei
高凌霨
Gāo Língwèi
(1868–1939)
9 september 1923 12 januari 1924 125 Inget
13 9   Sun Baoqi
孫寶琦
Sūn Bǎoqí
(1867–1931)
12 januari 1924 2 juli 1924 172 Beiyang-klicken
- -   tillförordnad

V.K. Wellington Koo
Koo Vi-kyuin

顧維鈞
Gù Wéijūn
(1887–1985)

2 juli 1924 14 september 1924 74 Inget
14 10   W.W. Yan
Yan Huiqing

顏惠慶
Yán Huìqìng
(1877–1950)
14 september 1924 31 oktober 1924 47 Zhili-klicken
- -   Huang Fu
黃郛
Huáng Fú
(1883–1936)
31 oktober 1924 24 november 1924 24 Inget

Premiärministerposten avskaffades från 25 november 1924 till den 26 december 1925. Regeringschef under denna tidsperiod var Duan Qirui, Republiken Kinas provisoriska överhuvud.

Premiärministrar i Republiken Kinas statsråd (1925–1928) redigera

T# I# Porträtt Namn Tillträdde Avgick Dagar Parti
15 11   Xu Shiying
許世英
Xǔ Shìyīng
(1873–1964)
26 december 1925 4 mars 1926 68 Inget
- -   tillförordnad

Jia Deyao
賈德耀
Jiǎ Déyào
(1880–1940)

4 mars 1926 20 april 1926 47 Inget
- -   tillförordnad

Hu Weide
胡惟德
Hú Wéidé
(1863–1933)

20 april 1926 13 maj 1926 23 Inget
16 (10)   W.W. Yan
Yan Huiqing

顏惠慶
Yán Huìqìng
(1877–1950)
13 maj 1926 22 juni 1926 40 Inget
- -   tillförordnad

Du Xigui
杜錫珪
Dù Xīguī
(1875–1933)

22 juni 1926 1 oktober 1926 101 Inget
- -   tillförordnad

V.K. Wellington Koo
Koo Vi-kyuin

顧維鈞
Gù Wéijūn
(1887–1985)

1 oktober 1926 18 juni 1927 260 Inget
  tillförordnad

Pan Fu
潘復
Pān Fù
(1883–1936)

18 juni 1927 2 juni 1928 350 Inget

Ministerpresidenter för Republiken Kinas exekutiva råd (1928–1948) redigera

 
Republiken Kinas flagga från och med 1928.

När Chiang Kai-shek upprättade den nationalistiska Nanking-regeringen 1928, så ersatte han titeln premiärminister med "ministerpresident (eller konseljpresident) för Republiken Kinas exekutiva råd" för att markera skillnaden gentemot den tidigare Peking-regeringen som dominerats av olika krigsherrar. Den nationella regeringen flyttade till Chongqing under det andra kinesisk-japanska kriget och under det kinesiska inbördeskriget flyttades regeringssätet till Taipei.

T# I# Porträtt Namn Tillträdde Avgick Dagar Parti
  Chiang Kai-sheks presidentskap
1 1   Tan Yankai
譚延闓
Tán Yánkǎi
(1880–1930)
25 oktober 1928 22 september 1930 842 Kuomintang
(Det kinesiska nationalistpartiet)
2 2   T.V. Soong
Soong Tse-ven

宋子文
Sòng Ziwén
(1894–1971)
25 september 1930 4 december 1930 73 Kuomintang
3 3   samtidigt tjänstgörande som president

Chiang Kai-shek
蔣介石
Jiǎng Jièshí
(1887–1975)

4 december 1930 15 december 1931 376 Kuomintang
  Lin Sens presidentskap
4 4   Chen Mingshu
陳銘樞
Chén Míngshū
(1889–1965)
15 december 1931 1 januari 1932 17 Kuomintang
5 5   Sun Fo
孫科
Sūn Kē
(1891–1973)
1 januari 1932 28 januari 1932 27 Kuomintang
6 6   Wang Jingwei
汪兆銘
Wāng Jīngwèi
(1883–1944)
28 januari 1932 1 december 1935 1403 Kuomintang
7 (3)   Chiang Kai-shek
蔣介石
Jiǎng Jièshí
(1887–1975)
7 december 1935 1 januari 1938 756 Kuomintang
8 7   H.H. Kung
Kung Hsiang-hsi

孔祥熙
Kǒng Xiángxī
(1881–1967)
1 januari 1938 11 december 1939 106 Kuomintang
9 (3)   Chiang Kai-shek
蔣介石
Jiǎng Jièshí
(1887–1975)
11 december 1939 1 augusti 1943 2038 Kuomintang
  Chiang Kai-sheks presidentskap
9 (3)   samtidigt tjänstgörande som president

Chiang Kai-shek
蔣介石
Jiǎng Jièshí
(1887–1975)

1 augusti 1943 31 maj 1945 669 Kuomintang
10 (2)   T.V. Soong
Soong Tse-ven

宋子文
Sòng Ziwén
(1894–1971)
31 maj 1945 1 mars 1947 639 Kuomintang
11 (3)   samtidigt tjänstgörande som president

Chiang Kai-shek
蔣介石
Jiǎng Jièshí
(1887–1975)

1 mars 1947 18 april 1947 48 Kuomintang
12 8   Chang Ch'ün
張群
Zhāng Qún
(1889–1990)
18 april 1947 24 maj 1948 402 Kuomintang

Ministerpresidenter för Republiken Kinas exekutiva råd (1948- ) redigera

T# I# Porträtt Namn Tillträdde Avgick Dagar Parti
  Chiang Kai-sheks presidentskap
13 9   Weng Wenhao
翁文灝
Wēng Wénhào
(1889–1971)
24 maj 1948 26 november 1948 186 Kuomintang
(Kinesiska nationalistpartiet)
14 (5)   Sun Fo
孫科
Sūn Kē
(1891–1973)
26 november 1948 12 mars 1949 106 Kuomintang
15 10   He Yingqin
何應欽
Hé Yìngqīn
(1890–1987)
12 mars 1949 3 juni 1949 83 Kuomintang
16 11   Yan Xishan
閻錫山
Yán Xíshān
(1883–1960)
3 juni 1949 7 mars 1950 277 Kuomintang
17 12   Chen Cheng
陳誠
Chén Chéng
(1897–1965)
7 mars 1950 7 juni 1954 1553 Kuomintang
18 13   Yu Hung-Chun
俞鴻鈞
Yú Hóngjūn
(1897–1960)
7 juni 1954 30 juni 1958 1484 Kuomintang
19 (12)   Chen Cheng
陳誠
Chén Chéng
(1897–1965)
30 juni 1958 15 december 1963 1994 Kuomintang
20 14   Yen Chia-kan
嚴家淦
Yán Jiāgàn
(1905–1993)
15 december 1963 29 maj 1972 3088 Kuomintang
21 15   Chiang Ching-kuo
蔣經國
Jiǎng Jīngguó
(1910–1988)
29 maj 1972 5 april 1975 1041 Kuomintang
  Yen Chia-kans presidentskap
21 15   Chiang Ching-kuo
蔣經國
Jiǎng Jīngguó
(1910–1988)
5 april 1975 28 maj 1978 1149 Kuomintang
  Chiang Ching-kuos presidentskap
22 16   Sun Yun-suan
孫運璿
Sūn Yùnxuán
(1913–2006)
30 maj 1978 20 maj 1984 2184 Kuomintang
23 17   Yu Kuo-hwa
俞國華
Yú Guóhuá
(1914–2000)
20 maj 1984 13 januari 1988 1333 Kuomintang
  Lee Teng-huis presidentskap
23 17   Yu Kuo-hwa
俞國華
Yú Guóhuá
(1914–2000)
13 januari 1988 21 maj 1989 494 Kuomintang
24 18   Lee Huan
李煥
Lǐ Huàn
(1917–2010)
21 maj 1989 30 maj 1990 374 Kuomintang
25 19   Hau Pei-tsun
郝柏村
Hǎo Bócūn
(1919– )
30 maj 1990 10 februari 1993 987 Kuomintang
26 20   Lien Chan
連戰
Lián Zhàn
(1936– )
10 februari 1993 1 september 1997 1664 Kuomintang
27 21   Vincent Siew
Siew Wan-chang

蕭萬長
Xiāo Wàncháng
(1939– )
1 september 1997 20 maj 2000 992 Kuomintang
  Chen Shui-bians presidentskap
28 22   Tang Fei
唐飛
Táng Fēi
(1933– )
20 maj 2000 6 oktober 2000 139 Kuomintang
29 23   Chang Chun-hsiung
張俊雄
Zhāng Jùnxióng
(1938– )
6 oktober 2000 1 februari 2002 483 Demokratiska framstegspartiet
30 24   Yu Shyi-kun
游錫堃
Yóu Xíkūn
(1948– )
1 februari 2002 1 februari 2005 1096 Demokratiska framstegspartiet
31 25   Frank Hsieh
Hsieh Chang-ting

謝長廷
Xiè Chángtíng
(1946– )
1 februari 2005 25 januari 2006 358 Demokratiska framstegspartiet
32 26   Su Tseng-chang
蘇貞昌
Sū Zhēnchāng
(1947– )
25 januari 2006 21 maj 2007 481 Demokratiska framstegspartiet
33 (23)   Chang Chun-hsiung
張俊雄
Zhāng Jùnxióng
(1938– )
21 maj 2007 20 maj 2008 365 Demokratiska framstegspartiet
  Ma Ying-jeous presidentskap
34 27   Liu Chao-shiuan
劉兆玄
Liú Zhàoxuán
(1943– )
20 maj 2008 10 september 2009 478 Kuomintang
35 28   Wu Den-yih
吳敦義
Wú Dūnyì
(1948– )
10 september 2009 6 februari 2012 879 Kuomintang
36 29   Sean Chen
Chen Chun

陳冲
Chén Chōng
(1949– )
6 februari 2012 18 februari 2013 378 Kuomintang
37 30   Jiang Yi-huah
江宜樺
Jiāng Yīhuá
(1960– )
18 februari 2013 8 december 2014 658 Kuomintang
38 31   Mao Chi-kuo
毛治國
Máo Zhìguó
(1948– )
8 december 2014 18 januari 2016 406 Kuomintang
39 32   Chang San-cheng
張善政
Zhāng Shànzhèng
(1954– )
18 januari 2016
(som tillförordnad
18 januari–1 februari)
20 maj 2016 123 Oberoende
  Tsai Ing-wens presidentskap
40 33   Lin Chuan
林全
Lín Quán
(1951– )
20 maj 2016 8 september 2017 476 Oberoende
41 34   Lai Ching-te
賴清德
Lài Qīngdé
(1959– )
8 september 2017 14 januari 2019 969 Demokratiska framstegspartiet
42 35   Su Tseng-chang
蘇貞昌
Sū Zhēnchāng
(1947– )
14 januari 2019 31 januari 2023 1963 Demokratiska framstegspartiet
43 36   Chen Chien-jen
陈建仁
Čens Dzjanrens
(1951– )
31 januari 2023 innehar ämbetet Demokratiska framstegspartiet

Referenser redigera