Limmerör i Östra Torsås socken i Växjö kommun är Smålands största gravröse. Det är daterat till äldre bronsåldern och är 45 meter i diameter och 4,5 meter högt. Röset har en avplanad topp som mäter cirka 14 meter i diameter, ett fyra meter brett brätte kring kanten och i mitten finns en större grop. Omedelbart nordost om röset finns en rund och till stor del övertorvad stensättning.

Limmerör
Röse
Land Sverige
Landskap Småland
Län Kronoberg
Kommun Växjö
Socken Östra Torsås
Koordinater 56°44′22″N 14°51′37″Ö / 56.73948°N 14.86016°Ö / 56.73948; 14.86016
Kulturmärkning
Fast fornlämning
 - FMIS beteckn Östra Torsås 46:1
Information från FMIS.

Ett flertal andra fornlämningar finns i Limmerörs närhet, till exempel två större rösen som ligger sydost respektive nordost om Limmerör. Båda är 25 meter i diameter och 1,5 meter höga och det sydöstra syns från vägen till Limmerör. Omkring ett hundra meter sydväst finns en hällkista från stenåldern. Tre kilometer österut ligger det stora gravfältet Inglinge hög som är daterat till järnåldern och visar på traktens kontinuerligt historiska betydelse.

KällorRedigera