Lillån är ett vattendrag i Linköpings och Mjölby kommuner. Dess mest avlägsna källflöden tar sin början i skogstrakterna väster om Ulrika. Ån rinner norrut förbi Västra Harg och mynnar i Svartån nära Ledberg. Dessförinnan passerar ån Östra Tollstad och Sjögestad. Längs sin väg över det östgötska slättlandskapet har Lillån på flera ställen ett meandrande lopp. Lillåns totala avrinningsområde är 520 km². Den är Svartåns största biflöde.

Lillån vid länsväg 1030 (Linköping - Västerlösa)