Liljencrantzska gravkoret

vid Botkyrka kyrka

Liljencrantzska gravkoret ligger på Botkyrka kyrkogård i Botkyrka socken, dagens Botkyrka kommun. Byggnaden är ett kyrkligt kulturminne tillkommen före utgången av år 1939.

Liljencrantzska gravkoret i mars 2013.

Historik redigera

Gravkoret uppfördes 1807 för greven Johan Liljencrantz och hans efterkommande. Byggnaden placerades i nordvästra hörnet av kyrkogården väl synlig från dåvarande landsvägen mot Stockholm (senare Riksväg 1, idag Sankt Botvids väg).

Arkitekt var Carl Christoffer Gjörwell den yngre som några år tidigare uppgjort en ritning till ny huvudbyggnad för Hammarby prästgård. Liljencrantzska gravkoret är byggt av putsat tegel i stram nyklassisk stil. Murarna är avfärgade i gul kulör. Yttertak och dörrar är klädda med svartmålad järnplåt.

 
Inskriptionen.

Ovanför ingången finns en stentavla med en inskription på latin:
JOHANNES LILJENCRANTS / L. BAR. R.S. SENATOR / COLL. COMMERC PRAESES / OMN. RR. 00. COMMENDATOR ET VICE CANCELLARIUS / NATUS XX AUG. MDCCXXX DENATUS XXII IAN. MDCCCXV / HUNC SIBI SUISQUE POSTERIS TUMULUM STRUXIT / MDCCCVII [1]

Inskriften ovanför ingången kompletterades 1943 med Johan Liljencrantz dödsdatum (XXII IAN. MDCCCXV) vilket ursprungligen inte blivit inhugget.

I samband med en restaurering av gravkoret 1943 konstaterades att fyra personer, alla män, begravts här. Utöver Johan Liljencrantz själv fanns kvarlevor efter hans sonson kadetten Vilhelm Alexander Liljencrantz (1817-1839) och med stor sannolikhet efter överstelöjtnanten Carl Otto Liljencrantz (1776-1818). Den fjärde personen gick inte att identifiera. Kistorna hade blivit förstörda på grund av fukt från landsvägsdiket och de avlidnas skelettdelar låg utspridda över golvet. Efter restaureringen 1943 inreddes gravkoret till kolumbarium[förtydliga] vilket bekostades genom medlemmar av ätten Liljencrantz.

Se även redigera

Noter redigera

  1. ^ Översättning: Johan Liljencrantz, friherre, riksråd, president i kommerskollegium, kommendör av alla Kungl Maj:ts orden och ordens vicekansler, född 20 augusti 1730, död 22 januari 1815. Detta gravmonument uppförde han åt sig och sina efterkommande 1807

Källor redigera

Externa länkar redigera