Liberalism (internationella relationer)

tankeskola i internationella relationer där staten inte är den enda spelaren utan ex. icke-statliga organisationer, företag och medborgare har centrala roller

Liberalism är en doktrin eller tankeskola i internationella relationer som inte betraktar staten som en sluten politisk enhet, utan låter bland annat icke-statliga organisationer, företag och medborgare driva egna agendor i den internationella politiken.

Liberalism brukar räknas som en form av idealism.

Inom liberalismen är demokrati och mänskliga rättigheter viktigt för världsfreden.