Liberala studenter (LS) är ett nätverk inom Liberala ungdomsförbundet. Det har sitt ursprung i det tidigare Liberala studentförbundet, som var en egen organisation fram till mitten av 1990-talet. LS har 1400 medlemmar (2015) och består av ett antal lokalklubbar - bland annat i Göteborg, Skåne, Umeå, Stockholm, Uppsala och Växjö samt en riksstyrelse på nationellt plan. Riksstyrelsen består sedan juni 2021 av Christoffer Heimbrand (ordförande), Viktor Janrik (vice ordförande), Elin Oskarsson (andre vice ordförande) och ledamöterna, Frida Gommel, Hannes Pihlajamaa Snabb, Dagmar Grinneby, Hannes Snabb och Claes Ekstrand.

Liberala Studenter
Information
Förbunds­ordförandeChristoffer Heimbrand
Historia
Grundat1947/1973
HuvudkontorHantverkargatan 25B, Stockholm
Ideologi(er)Liberalism
Struktur
ModerpartiLiberalerna
Närstående organisationLiberala ungdomsförbundet
Övrigt
Webbplatsliberalastudenter.se

HistoriaRedigera

1947 bildades Sveriges liberala studentförbund (SLS), som ett riksförbund för sedan tidigare existerande lokala liberala studentklubbar bland annat från Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Under de första verksamhetsåren deltog SLS i internationellt arbete inom bland annat World Federation of Liberal and Radical Youth (WFLRY, idag IFLRY), som också bildats 1947. Viktiga frågor som förbundet drev under 1950-talet var studiefinansiering och studentdemokrati.

Under 1960-talet gav förbundet ut ett antal skrifter om olika politiska frågor i serien Fakta och Åsikt, till exempel om jordbrukspolitik, Europa och stadsbyggnadsfrågor. Förbundets hållning var intellektuellt resonerande, med en kritisk hållning gentemot ideologisk dogmatism. Författaren Herbert Tingsten var en viktig inspirationskälla.

Liberala förbundet: radikalisering och socialismRedigera

Mot slutet av 1960-talet bytte förbundet namn till Liberala förbundet och började förflytta sig vänsterut och radikaliserades samtidigt, i takt med att mycket av samhällsdebatten gick åt samma håll. Mellan 1969 och 1972 började förbundets kontakter med folkpartiet brytas och liberalismen lämnas, och man började utvecklas i socialistisk riktning i allt snabbare takt. Förbundet tog alltmer intryck av syndikalism, större tilltro fästes till den ekonomiska planeringens möjligheter och kritiken mot folkpartiet, borgerligheten och USA blev starkare. Förbundet bytte namn till först Frihetlig Vänster 1972 och sedan till Frihetliga Socialisters Förbund senare samma år. 1973 bildades en alternativ organisation, Liberalt studentforum, som 1974 bytte namn till Liberala studentförbundet (LSF).

Liberala studentförbundet (LSF)Redigera

1973 bildas Liberalt studentforum med Håkan Holmberg som ordförande, som året därpå bytte namn till Liberala studentförbundet och blev ett politiskt studentförbund vid universitet och högskolor mellan 1974 och 1995. Peter Honeth var det nya studentförbundets förste ordförande.

Under 1970- och 1980-talen arbetade förbundet mycket med högskolefrågor och internationella frågor. Det främsta fokuset för förbundet låg på arbete i studentkårerna och studentkårspolitiken, men även på internationella demokratifrågor och ekonomisk politik. Lokalföreningar fanns på ett tiotal orter i Sverige.

LSF blir en del av Liberala ungdomsförbundetRedigera

1995 upplöstes LSF som självständigt förbund och övergick till att bli ett studentnätverk inom Liberala ungdomsförbundet. På senare år har LS drivit frågor som kårobligatoriets och fribeloppstakets (det senare gällande studiestöd) avskaffande, kvalitetssatsningar i högskolan och arbetsmarknadsreformer. Under verksamhetsåret 2019/20 prioriterad Liberala Studenter särskilt frågorna psykisk ohälsa, klimatpolitik och utrikespolitik.

1948-1972 utgav förbundet tidskriften Liberal Debatt, som numera utges av en fristående stiftelse.

I december 2007 utgavs jubileumsboken 60 år av radikalism om studentförbundets och det nuvarande nätverkets historia, författad av Patrick Krassén och Erik List.

LedningRedigera

År Ordförande Vice ordförande Andre vice ordförande
2021 Christoffer Heimbrand Viktor Janrik Elin Oskarsson
2020 Christoffer Heimbrand Willhelm Sundman Viktor Janrik
2019 Christoffer Heimbrand Emma Bjarnevik Willhelm Sundman
2018 Anton Johansson Ida Arnstedt Christoffer Heimbrand
2017 Natalia Rylander Ida Arnstedt
2016 Sabine Pettersson Henrik Bengtsson
2015 Sabine Pettersson Henrik Bengtsson -
2014 Hanna Håkanson Sabine Pettersson -
2013 Benny Lindholm Hanna Håkansson -
2012 Benny Lindholm Hanna Håkansson -
2011 Karl Axelsson Benny Lindholm -
2010 Christina Englén Hedwig Kastenholm -
2010 Pär Gustafsson Hedwig Kastenholm Christian Krekula
2009 Pär Gustafsson Isabel Sommerfeld Patrick Krassén
2007 Pär Gustafsson Daniel Andersson Isabel Sommerfeld
2007 Peter Giesecke Anna Neuman Andrei Muntmark
2006 Peter Giesecke Lisa Elvingsson Erica Pizzignacco
2005 Johan Skarendahl Karin Svanborg Emelie Lindqvist
2004 Johan Britz Hanna Hellquist David Salsbäck
2003 Johan Britz Hanna Hellquist Mats Bergman
2002 Fredric Skälstad Maria Weimer
2001 Stina Morian Fredric Skälstad
2000 Stina Morian Rickard Ydrenäs

KällorRedigera

  • Krassén, Patrick; List, Erik (2007). 60 år av radikalism: Liberala Studentförbundets historia 1947-2007. Stockholm: Liberala studenter