Lgr 69

Läroplan för grundskolan i Sverige

Lgr 69 (Läroplan för grundskolan 1969) kom 1969 och var en läroplan i Sverige för grundskolorna. Bland annat avskaffades betyg i ordning och uppförande, kristendomsundervisningen blev religionskunskap och PRYO-eleverna blev PRAO-elever. Uppdelningen på olika linjer i årskurs 9 upphörde.[1] Läroplanen innebar även att kommunerna kunde besluta om engelskundervisningen, som tidigare börjat i årskurs 4 sedan Lgr 62, kunde skulle börja i årskurs 3 eller årskurs 4. Lärarna utbildades i programmet Engelska på lågstadiet ("EPÅL)" [2]. Med läroplanen Lgr 80 från 1980 flyttades engelskundervisningen tillbaka till årskurs 4 i hela Sverige.

Kristendomsundervisningen utökades till religionsundervisning.

Med läroplanen, som började gälla läsåret 1970–1971, gick Sverige alltmer mot att skrota betygen på de lägre stadierna, och betyg gavs nu bara på vårterminen i 7:an, samt varje termin i 8:an och 9:an. Även på vårterminen i 3:an och 6:an kunde betyg delas ut, men de lokala skolstyrelserna kunde ersätta dem med annan typ av besked.[3]

Externa länkarRedigera

KällorRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ Inge Carlström (Februari 2006). ”Elevers tankar om skolval och valfrihet”. Högskolan i Kristianstad. sid. 16. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:230067/FULLTEXT01.pdf. Läst 28 oktober 2019. 
  2. ^ ”Det ska vara roligt och lekfullt.pdf”. http://bada.hb.se/bitstream/2320/5280/1/Det%20ska%20vara%20roligt%20och%20lekfullt.pdf. 
  3. ^ ”Betygshistorik”. Skolverket. http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/betyg/betygsskalan/betygshistorik-1.46885. Läst 22 juli 2012. [död länk]