Lernia AB är ett utbildnings-, bemannings- och omställningsföretag[2] som är helägt av svenska staten.[3] Företaget har sin bakgrund i det statliga AMU-gruppen, och det nuvarande namnet är sedan år 2000. Lernia tillhandahåller YH-utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar och komvuxutbildningar.

Lernia AB
Org.nr556465-9414
TypStatligt aktiebolag
HuvudkontorSverige Stockholm, Sverige
NyckelpersonerKjell Hasslert
Styrelseordförande
Veronica Rörsgård
VD
BranschBemanningsföretag
Outplacement
Utbildning
Antal anställda5 494 – 2022
Historik
Grundat1993
Bildat avArbetsmarknadsverket
Ekonomi
Omsättning 3,3 miljarder SEK
Rörelseresultat 44 miljoner SEK
Vinst efter skatt 30 miljoner SEK
Tillgångar 1 286 miljoner SEK
Eget kapital 475 miljoner SEK
Struktur
ÄgareSvenska staten – 100%
ModerbolagRegeringskansliet
Övrigt
SloganProblemlösaren på arbetsmarknaden.
WebbplatsLernia.se
FotnoterStatistik från 2022 års bokslut.[1]

Historia redigera

Lernia är det företag som har varit verksamt längst inom matchning och utbildning för arbetsmarknadens behov i Sverige.

Fröet till Lernia såddes under 1920-talet, med statliga omskolningskurser för arbetslösa och senare arbetsmarknadsutbildningar (se AMU).[4] Redan då var målsättningen att människor som stod utanför arbetsmarknaden skulle ges möjlighet att utveckla sin kompetens och matchas till nytt arbete.

Under 1940-talet Arbetsmarknadsverket, AMS, fick ansvaret för arbetsmarknadsutbildningen, och staten tog över arbetsförmedlingarna.

1960-tal Den aktiva arbetsmarknadspolitiken intensifierades. Arbetsmarknadsutbildningen ökade kraftigt och bara under 1964 utbildades 30 000 personer.

1980-tal Den 1 januari 1986 bildades från AMU den statliga myndigheten AMU-gruppen med uppdrag att anordna arbetsmarknadsutbildning åt dåvarande Arbetsmarknadsverket samt övriga uppdragsgivare som till exempel företag och kommuner.

1990-talet År 1993 ombildades myndigheten till ett statligt ägt aktiebolag och fick då namnet AmuGruppen AB.[5]

År 1994 upphandlade Malmö kommun Sfi-utbildning, svenska för invandrare, för första gången.

År 1998 startade Lernia bemanningsverksamhet. Lernia blev kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

2000-talet År 2000 bytte AmuGruppen AB namn till Lernia AB. Flera namnförslag togs fram innan namnbytet, och Lernia var ett av dem. Tänkt association är mot lärande och utbildning, närmast engelska learn eller tyska lernen. Uttalas ['LÆ:RNIA], R:et hörs knappt.

År 2005 toppade Lernia Bemanning för andra året i rad Svenska Dagbladets och Ahrens tillväxtlista. Lernia startade ett pedagogiskt råd tillsammans med forskare och professorer med fokus på vuxenpedagogik.

År 2009 valdes Lernia till ett av Sveriges mest jämställda bolag i en jämställdhetstävling anordnad av tidningen Veckans Affärer.

2010-talet År 2013 var ett starkt år för Lernia med ökad omsättning och det bästa finansiella resultatet sedan starten. Lernia utsågs till "Karriärföretag 2013" av Dagens Industri och "Årets nykomling" av talangföretaget Universum.

År 2015 utbildade Lernia under året drygt 43 000 personer, samarbetade med 1 700 kunder och hyrde ut över 9 000 bemanningskonsulter, varav fler än 6 000 var nyanställda.

År 2016 vann Lernia SM i telefoni i februari, och hade därmed Sveriges bästa kundtjänst. Lernia utsågs till Karriärföretag 2016.

År 2018 firade Lernias bemanningsverksamhet 20 år och Arbetsmarknadsutbildningar firade 100 år. Anders Uddfors tillträdde som ny vd i maj.

2020-talet Digitaliseringsarbetet snabbades upp år 2020 och ökade i rask takt i samband med pandemin. Lernia ställde om alla fysiska utbildningar - från klassrum till digitala lösningar på distans.

År 2021 gjorde Lernia en storsatsning med matchningstjänst och etablerade sig på många fler orter runt om i landet. Under våren 2021 sattes ett mål att hjälpa 10 000 personer ut på arbetsmarknaden varje år. Målet nåddes redan i september. Lernia ökade målet till att hjälpa 15 000 personer att få jobb. Mot årets slut landade Lernia på 14 428.

År 2022 tillträdde Veronica Rörsgård som ny vd i oktober.

Lernia bemanning och rekrytering redigera

Lernia är den största bemanningsaktörerna på marknaden för yrkesarbetare. Företaget hyr även ut tjänstemän. Lernia har kvalitetssäkrade arbetsprocesser. Företaget hjälper sina kunder att hitta kompetens inom bristyrken och att hantera säsongsvariationer och svängningar i efterfrågan på marknaden.

Inhyrning av personal/bemanning redigera

Vid tillfälliga förändringar som arbetstoppar eller semestertider kan Lernia hjälpa företag att hitta kvalificerade semestervikarier eller extra personal för att hantera ökad efterfrågan.

Riskfri rekrytering redigera

För företag som planerar att växa kan Lernia börja med att hyra in personal och sedan hjälpa till med att hitta rätt permanent personal.

Rekrytering redigera

Lernia erbjuder volymrekrytering och rekrytering av spetskompetens.

Områden/branscher redigera

Lernia täcker ett brett spektrum av yrken och branscher, och deras nätverk av kompetens sträcker sig över flera områden.

Lernia utbildning redigera

Yrkeshögskola redigera

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som utbildar direkt mot en specifik yrkesroll. Lernia är specialiserat på yrkeshögskoleutbildningar inom IT, teknik, samhällsbyggnad, pedagogik samt hälso- och sjukvård. Alla utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet. Teori varvas med praktik och minst en fjärdedel av innehållet är så kallat Lärande i arbete på en arbetsplats.

Arbetsmarknadsutbildningar redigera

Lernia anordnar arbetsmarknadsutbildningar för arbetssökande över hela landet som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En arbetsmarknadsutbildning skapas utifrån den efterfrågan på kompetens som finns på arbetsmarknaden. Under utbildningen får deltagarna utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.

Komvux redigera

Lernia anordnar vuxenutbildningar för individer med inriktning mot ett yrke på uppdrag av kommuner. Yrkesvux är yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå som leder till jobb. Det är kommunen där den sökande är folkbokförd som beslutar och finansierar utbildningen.

Företagsutbildningar redigera

Lernias företagsutbildningar ges på orts- och tidsbestämda tillfällen, digitalt eller fysiskt, som anpassade utbildningar utifrån företagsspecifika behov samt aktuella krav och regler på arbetsmarknaden. Innehåll och upplägg anpassas utifrån kundens behov.

Lernia matchning redigera

Rusta och matcha redigera

Via tjänsten Rusta och matcha får arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen ett individuellt stöd. Med hjälp av Lernias handledare, som har nära kontakt med arbetsgivare inom många olika branscher, kan de arbetssökande hitta ett arbete som matchar deras erfarenhet och kompetens eller hitta rätt utbildning så att de kan få den kompetens de saknar

Karriärväxling redigera

Lernia erbjuder karriärväxlingstjänster för företag och medarbetare. Lernia samarbetar med omställningsförsäkringar och fackliga parter. Lernias kunder finns inom privata näringslivet, kommuner och myndigheter. Omställningsförsäkring är ett stöd på vägen till nytt jobb för individen.

Kompetenskartläggning redigera

Lernia kartlägger i samarbete med arbetsgivare medarbetarnas erfarenheter, kunskaper och behov. Utifrån kartläggningen genomförs utbildning, kompetenshöjning eller rekryteringar för att utveckla företagens verksamhet och därmed stärka deras konkurrenskraft.

Referenser redigera

Externa länkar redigera