Latinskt kors

kristen symbol, vanligt kors med en balk
Latinskt kors.

Ett latinskt kors är ett kors bestående av tre lika långa armar och en arm som är längre än de tre övriga. Detta är den vanligaste kristna korsformen.