Latinskt kors.

Ett latinskt kors är ett kors bestående av tre lika långa armar och en arm som är längre än de tre övriga. Detta är den vanligaste kristna korsformen.