Struphuvud

organ i halsen på däggdjur vars funktion är att skydda nedre andningsorganen och frambringa ljud
(Omdirigerad från Larynx)
Människans struphuvud, luftstrupe och bronker.

Struphuvud, larynx, är ett organ i halsendäggdjur vars funktion är att skydda nedre andningsorganen och frambringa ljud.

UppbyggnadRedigera

Struphuvudet består av ett sköldbrosk (cartilago thyroidea) ett ringbrosk (cartilago cricoidea), två kannbrosk (cartilago arytenoidea; "arybrosk"), muskler, blodkärl, nerver och inte minst stämbanden.

FunktionerRedigera

Struphuvudets livsnödvändiga funktioner är att hålla luftstrupen öppen så att vi kan andas och att kunna stänga till, vid exempelvis sväljning, för att skydda de nedre luftvägarna.

Struphuvudets sekundära funktion är att medge röstalstring. När vi alstrar röst så låter vi stämbandens slemhinnor vibrera mot varandra genom att de ömsom säras av tryckskillnaden mellan lunga och svalg ("drivtryck", subglottalt tryck), ömsom faller ihop mot varandra igen när trycket minskar igen. Se även rösten och fonation.

Om struphuvudet tas bortRedigera

Personer som fått struphuvudet bortopererat har direkt förbindelse mellan svalg och matstrupe, medan luften till lungorna andas in via ett hål i luftstrupen, trakeotomi. Detta sker framför allt vid cancer i struphuvudet och kallas laryngektomi.