Lars Kumblin, boktryckare i Stockholm mellan 1772 och 1775. Tryckeriet drevs efter Kumblins död i juni 1775 vidare av hans änka Sara under namnet "Kumblinska tryckeriet" intill 1805.