För liknande namn, se Lars Carlsson.

Lars Oskar Carlson, född 27 augusti 1932 i Linköpings församling i Östergötlands län,[1] är en svensk militär.

Lars Carlson
Överste Lars Carlson regementschef för A 6 MILIF.004517.jpg
Carlson cirka 1983/84.
Information
Född27 augusti 1932 (87 år)
Linköpings församling i Östergötlands län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenArmén
Tjänstetid1954–1992
GradÖverste
BefälSmålands artilleriregemente,
Bergslagens artilleriregemente

BiografiRedigera

Carlson avlade officersexamen vid Krigsskolan 1954 och utnämndes samma år till fänrik i armén.[2] Han gick Artilleriofficersskolan vid Artilleri- och ingenjörofficersskolan 1956–1957,[3] befordrades till kapten vid Smålands artilleriregemente 1964 och tjänstgjorde 1965–1969 vid Arméstaben, bland annat som detaljchef 1968–1969. Åren 1969–1970 tjänstgjorde han vid Bergslagens artilleriregemente, varpå han befordrades till major 1970,[2] var chef för ADB-avdelningen i Arméstaben 1970–1972,[4][5] utnämndes till överstelöjtnant med särskild tjänsteställning 1972[2] och tjänstgjorde vid Försvarets rationaliseringsinstitut 1972–1974.[6] Åren 1974–1977 tjänstgjorde han vid Bergslagens artilleriregemente och 1977–1980 vid Västra värnpliktskontoret. Carlson befordrades år 1980 till överste, varpå han var chef för Värnpliktsverket 1980–1982, chef för Smålands artilleriregemente 1982–1985 och chef för Bergslagens artilleriregemente 1986–1992.[2]

UtmärkelserRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).
  2. ^ [a b c d] Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700–2000. Chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus Förlag. sid. 48. ISBN 91-87184-74-5 .
  3. ^ Uller, Lennart B:son, red (1992). AIHS 1818–1992. Minnesskrift med anledning av Högre artilleriläroverkets, Krigshögskolans å Marieberg, Artilleri- och ingenjörhögskolans, Artilleri- och ingenjörofficersskolans, Artilleri- och ingenjörregementsofficersskolans samt (ånyo) Artilleri- och ingenjörhögskolans etthundrasjuttiofyraåriga tillvaro. Stockholm: Probus. sid. 135. ISBN 91-8718-418-4 .
  4. ^ Sveriges statskalender för skottåret 1972. Uppsala. 1972. sid. 104 .
  5. ^ Sveriges statskalender 1973. Uppsala. 1973. sid. 93 .
  6. ^ Sveriges statskalender 1974. Uppsala. 1974. sid. 127 .
  7. ^ Kungl. Hovstaterna: Kungl. Maj:ts Ordens arkiv, Matriklar (D 1), vol. 14 (1970–1979), p. 68, digital avbildning.