Öppna huvudmenyn

Landstingsvalen i Sverige 1918 genomfördes 1918. Vid detta val valdes halva landstingen i samtliga län för mandatperioden 1918-1922. Den andra halvan hade valts 1916 på ett fyraårigt mandat. Båda dessa mandatperioder avbröts dock av nyvalet i mars 1919. Valet påverkade också första kammarens sammansättning i ett val senare samma år. Som ett resultat av valen fick nya tre partier representation i landstingen; Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, Jordbrukarnas Riksförbund och Bondeförbundet. Det förstnämnda lyckades också få ett mandat i första kammaren vid förstakammarvalen.

Landstingsvalet i Sverige 1918
Sverige
← 1916 1918 1919 →

624 av Landstingens 1 240 platser
  Första parti Andra parti
 
Parti Allmänna valmansförbundet Frisinnade landsföreningen
Föregående val 685 325
Erhållna mandat 616 295
Mandatförändring 69 30
Röster 88 156 (A)
1 036 381 (R)
79 136 (A)
552 636 (R)
Andel 30,4% (A)
41,3% (R)
27,3% (A)
22,0% (R)

I valet tillämpades varken allmän eller lika rösträtt. Istället baserades röstetalen på medborgarnas inkomst vilket, som av tabellen framgår, ofta gynnade den politiska högern.

ValresultatRedigera

Parti Antal röster Röstetal Mandatfördelning
Antal Antal % +− Valda
1918
Kvar-
stående
Totalt +−
  Allmänna valmansförbundet 88 156 30,4 1 036 381 41,3 -11,3 275 341 616 -69
  Frisinnade landsföreningen 79 136 27,3 552 636 22,0 -2,4 143 152 295 -30
  Socialdemokraterna 72 625 25,0 569 420 22,7 +-0 123 121 244 +8
  Sveriges socialdemokratiska vänsterparti 20 973 7,2 160 380 6,4 +6,4 27 0 27 +27
  Jordbrukarnas Riksförbund 13 196 4,6 95 091 3,8 +3,8 30 0 30 +30
  Bondeförbundet 15 912 5,5 94 679 3,8 +3,8 26 (2)[1] 28 +28
  Övriga 63 0,0 601 0,0 0 0 0
Antal giltiga röster 290 061 100,0 2 509 188 100,0 624 616 1 240 -6
Ogiltiga röster 5 462  
Totalt 295 523
(54,5 %)

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ 2 ledamöter som tillhörde Bondeförbundet har i SCB:s rapport förts till Liberala samlingspartiet/Frisinnade landsföreningen.