Landstingsvalen i Sverige 1916 genomfördes 1916. Vid detta val valdes halva landstingen i samtliga län för mandatperioden 1916-1920 (perioden avbröts dock av valet 1919). Den andra halvan hade valts 1914 på ett fyraårigt mandat. Valet påverkade också på sikt första kammarens sammansättning.

Landstingsvalet i Sverige 1916
Sverige
← 1914 1916 1918 →

628 av Landstingens 1 246 platser
  Första parti Andra parti
 
Parti Allmänna valmansförbundet Frisinnade landsföreningen
Föregående val 696 347
Erhållna mandat 685 325
Mandatförändring 11 22
Röster 113 999 (A)
1 182 892 (R)
83 240 (A)
549 175 (R)
Andel 40,1% (A)
52,6% (R)
29,3% (A)
24,4% (R)

I valet tillämpades varken allmän eller lika rösträtt. Istället baserades röstetalen på medborgarnas inkomst vilket, som av tabellen framgår, ofta gynnade den politiska högern.

Valresultat

redigera
Parti Antal röster Röstetal Mandatfördelning
Antal Antal % +− Valda
1916
Kvar-
stående
Totalt +−
  Allmänna valmansförbundet 113 999 40,1 1 182 892 52,6 +2,0 349 336 685 -11
  Frisinnade landsföreningen 83 240 29,3 549 175 24,4 -2,1 156[1] 169 325 -22
  Socialdemokraterna 85 929 30,2 511 174 22,7 -0,1 123 113 236 +44
  Övriga 1 256 0,4 7 433 0,3 0 0 0
Antal giltiga röster 284 424 100,0 2 250 674 100,0 628 618 1 246 +11
Ogiltiga röster 3 496  
Totalt 287 920
(56,0 %)

Källor

redigera
  1. ^ Varav 2 som tillhörde Bondeförbundet.