Enskild är en juridisk term som har olika betydelse beroende på inom vilket rättsområde den används.

Offentligrättslig betydelse

redigera

Inom den offentliga rätten och processrätten syftar enskild eller den enskilde på en fysisk eller juridisk person som inte är en myndighet eller annat offentligt organ. Termen används som motsats till allmän eller det allmänna.

Ofta används termen enskild för att beskriva människor eller företag i förhållande till myndigheter, exempelvis som i allmän och enskild väg. Termen förekommer i författningstext i Sverige, bland annat i offentlighets- och sekretesslagen och i viss skattelagstiftning.[1]

Finansrättslig betydelse

redigera

Inom finansrätten används termen enskild firma för att beskriva en bolagsform där en näringsidkare driver sin verksamhet i egenskap av fysisk person.[2]

Familjerättslig betydelse

redigera

I äktenskapsbalken syftar enskild egendom på en makes egendom som inte är giftorättsgods. Enskild egendom omfattas således inte av reglerna om bodelning mellan makar.[3]

Referenser

redigera
  1. ^ Se till exempel "Den femte avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden." - OSL 1:6
  2. ^ Enskild firma Arkiverad 14 juli 2012 hämtat från the Wayback Machine. - Skatteverket.se
  3. ^ NE.se - uppslagsord enskild egendom